nieuws

PvdA wil nieuwe discussie over bouw Zuidplaspolder

bouwbreed

De politiek moet opnieuw kijken of grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder wel verstandig is. Volgens regeringsfractie PvdA is het tijd om de plannen voor 20.000 tot 30.000 woningen in dit diepste putje van Nederland te heroverwegen.

“In Nederland worden grote bouwplannen in de planstudiefase zelden afgeschoten. Als de trein eenmaal rijdt, blijft hij rijden en dat wat eenmaal op tafel ligt, lijkt er nooit meer van af te komen. Het adagium is beter iets dan niets. Wij hebben liever niets dan iets slechts”, aldus PvdA-Kamerspecialist Roos Vermeij in een gesprek met Cobouw .
Volgens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is er alle reden voor de politiek om zich opnieuw te bezinnen op de plannen voor de diepgelegen Zuidplaspolder waar tot 2020 15.000 woningen en uiteindelijk 30.000 woningen zijn gepland. “We willen gaan bouwen in een kwetsbaar gebied, waar we het fijne nog niet van weten. Juist nu er veel discussie is over het klimaat, het water en de extra bescherming die bepaalde gebieden nodig hebben, moet je kunnen zeggen: we hebben dit bedacht, maar is het bij nader inzien wel verstandig of moeten we de plannen nog eens tegen het licht houden?”
De PvdA bepleit dat de regio voorlopig een pas op de plaats maakt met de plannen voor de Zuidplaspolder. “De tijd is rijp om te kijken of er alternatieven zijn of dat het beter is om er helemaal niet aan te beginnen.”

Vraagtekens

De Kamerspecialist wijst erop dat er nu tal van onderzoeken lopen naar de manier waarop in Nederland bij bouwplannen rekening wordt gehouden met de klimaatverandering en risico’s als hoogwater. “Ik verwacht het komende half jaar een stroom aan gegevens over het klimaat, water en bouwen. Ik vind dat je bereid moet zijn op basis van die nieuwe gegevens een nieuw debat te voeren over de vraag of deze locatie bij nader inzien misschien niet de meest geschikte is. De politiek heeft ook de plicht om snel duidelijkheid te verschaffen. We moeten die gegevens snel hebben om voor het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen.”

Vraagtekens

Volgens Vermeij zijn de eerste uitkomsten van de onderzoeken reden te meer om vraagtekens te zetten bij de bouwplannen in de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda. “Het Ruimtelijk Planbureau onderzoekt momenteel waar de putjes zitjes. We hebben al te horen gekregen dat de Zuidplaspolder het ergste putje is, waar bij een dijkdoorbraak ook nog eens de grote golf naartoe gaat.”
Ook onderzoeken naar de kosten van woningbouw in diepgelegen polders zijn allerminst bemoedigend. “Ze laten zien dat je tot in de lengte der jaren veel geld kwijt bent voor het wegpompen van water.”
Vermeij benadrukt dat het voor haar partij niet bij voorbaat vaststaat dat er helemaal niets kan in diepgelegen polders als de Zuidplaspolder. “Maar je moet wel het lef hebben er nog eens goed naar te kijken en te wachten tot we meer weten. Bestuurders in de regio zouden samen met marktpartijen ook nog eens goed moeten kijken naar de plannen. Het belangrijkste daarbij is niet de techniek, maar de vraag wat je een gebied ecologisch gezien aandoet en wat je de mensen aandoet. Het veiligheids- en kostenaspect is belangrijker dan de vraag of het technisch kan. “

Reageer op dit artikel