nieuws

Project ‘Sporen in Arnhem’ volgend jaar op de rails

bouwbreed

Het werk aan het project ‘Sporen in Arnhem’ kan volgend jaar beginnen. Als alles volgens planning verloopt heeft NS station Arnhem in 2012 een vierde perron, en ligt er een ongelijkvloerse spoorkruising ten westen van het station.

De ministers Eurlings en Cramer van respectievelijk Verkeer en Waterstaat en VROM hebben, op verzoek van onder andere ProRail, een ‘aanvangsbeslissing’ ondertekend. Dat betekent dat er een verkorte tracéwetprocedure is ingegaan, waarin omwonenden van het stationsgebied nog een keer inspraak hebben. ProRail heeft een inloopavond georganiseerd waarbij het ontwerp van het project is gepresenteerd.
Het ontwerp is in 2005 ingrijpend veranderd, vanwege nieuwe milieueisen, de nieuwe dienstregeling en verzet van omwonenden. Dit heeft de voortgang van Sporen in Arnhem met een jaar vertraagd.
De bouw van een vierde perron is nodig omdat Arnhem een halteplaats is voor de hogesnelheidstrein van Amsterdam naar Frankfurt.

Passeersporen

Het plan voor de aanleg van de hsl-oost, een hogesnelheidslijn van Amsterdam naar de Duitse grens, is in 2001 afgeblazen. In plaats hiervan worden de sporen tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens aangepast, zodat er meer en langere treinen kunnen rijden. Tussen Utrecht en Arnhem komen extra passeersporen om de hogesnelheidstreinen een snelle doorgang te verlenen.
De spoorkruising zal ervoor zorgen dat de treinen van en naar Nijmegen en die van en naar Utrecht onafhankelijk van elkaar kunnen rijden. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Bovendien moeten de treinen over de huidige gelijkvloerse kruisingen te langzaam rijden, waardoor er regelmatig vertragingen ontstaan die doorwerken tot in Amsterdam.

Reageer op dit artikel