nieuws

Planschade garage Delft ernstiger dan voorzien

bouwbreed

De bouw van de Koepoortgarage in Delft ligt al sinds december stil. De damwanden van de half ontgraven bouwput zijn naar binnen geweken en de omgeving is verzakt. De schade aan de naastgelegen woningen is veel ernstiger en omvangrijker dan GeoDelft, die de opdrachtgever adviseert, vooraf voor mogelijk hield.

De specialist van GeoDelft, Bert Everts, spreekt van een ongelukkige opeenstapeling van tegenvallers. Maar omwonenden verwijten de geotechnici onzorgvuldigheid. “Ze hadden moeten ingrijpen toen de gemeten trillingen en zakkingen de grenzen overschreden”, aldus omwonende Peter de Groot.
De dubbellaagse parkeergarage moet 344 parkeerplaatsen opleveren aan de rand van de oude binnenstad, die daardoor autoluw kan worden gemaakt. Boven de garage komen vijftien appartementen.
Eerder ontstonden in Delft al problemen bij de aanleg van twee andere ondergrondse parkeergarages. Daardoor was het voornemen om bij de bouw van de Koepoortgarage alle risico’s uit te sluiten.
“In plaats van GeoDelft er pas bij te halen als er problemen ontstaan, hebben we besloten ze vanaf het begin in te schakelen. Zij hebben zeer veel kennis van bouwputten en ervaring met de Delftse ondergrond”, zegt Peter Barendse van opdrachtgever Koepoort vof, een samenwerking van Ceres projecten en Van Roey projectontwikkeling.

Meetwaarden

Volgens Barendse is veel aandacht besteed aan de voorbereiding en wel degelijk actie ondernomen bij overschrijdingen van de meetwaarden. “In een klein deel van de put bleken de funderingspalen zwaarder te moeten worden geheid. Om de trillingen te beperken is besloten daar eerst voor te boren”, aldus Barendse.

Grondslag

Laurens Vellen, directeur van hoofdaannemer Nijssen Bouw, zegt dat tijdens het ontgraven voor het eerst duidelijk werd dat er iets niet klopte met de grondslag. “De verzakkingen die toen optraden waren veel groter dan verwacht. Tijdens het aanbrengen van de damwanden en het heien waren de gemeten trillingen misschien ook al aan de hoge kant, maar de schades die daardoor ontstonden waren nog beperkt. Het ging pas mis toen de damwanden begonnen te wijken”, aldus Vellen.

Boete

Koepoort VOF draait op voor de extra benodigde veiligheidsmaatregelen en moet een boete betalen voor de met meer dan een jaar vertraagde oplevering. Ook de gemeente Delft lijdt onder de vertragingen. De omleidingen moeten langer in stand blijven, maar ook de planning van een aantal andere projecten in de binnenstad is gekoppeld aan de oplevering van de Koepoortgarage. “De herinrichting die verscheidene straten in het centrum autoluw moet maken, is uitgesteld”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Daarnaast heeft de slechte bereikbaarheid van de binnenstad waarschijnlijk ook gevolgen voor de planning van de spoortunnel. Bovendien spelen daar wellicht dezelfde bodemproblemen en zou de gemeente dus extra kritisch moeten kijken naar de voorgestelde bouwmethode.” Voor hem is het duidelijk dat er fouten zijn gemaakt, maar het waar en hoe moet nog juridisch worden uitgezocht.
Op pagina 7:
Bouwput lag weken open
in onstabiele toestand.

Reageer op dit artikel