nieuws

NVB voorziet dip productie woningbouw

bouwbreed

De ambitie van het kabinet om jaarlijks 80.000 tot 100.000 woningen te bouwen is volstrekt onrealistisch. Tot die conclusie komt brancheorganisatie NVB van de ontwikkelende bouwers. In de Thermometer Koopwoningen constateert de NVB een groot tekort aan harde plancapaciteit en geschikte bouwlocaties. Voor 2007 en het volgende jaar zitten 80.000 tot 90.000 woningen in de pijplijn. Maar daarna? Gezien ondernemers de pest hebben aan verlies lijden, is een drastische tempering van de productie hoogst waarschijnlijk. De NVB verwacht dat de gemiddelde kostprijs van woningen dit jaar met 17.000 stijgt. Die groei is aanmerkelijk groter dan de toenemende marktwaarde. De brancheorganisatie raamt het negatieve verschil op 7000 euro per woning. Wie verwacht dat de bouwers die oneffenheid voor eigen rekening nemen, zal van een koude kermis thuiskomen.De ontwikkelaars zien over een breed front de bouwkosten toenemen. Een factor van belang is het schaarser worden van personeel. Nog afgezien van de cao’s, kost het gevecht om vakmensen extra geld. Van betekenis is ook dat nu de Vinex-locaties vol raken het aantal kleine, duurdere projecten toeneemt.”De toeleveranciers hebben afgelopen jaren hun capaciteit aangepast aan de daling van de bouwproductie”, vult de NVB de argumenten aan. “Samen met de prijsstijgingen van grondstoffen zorgt dit voor een forse stijging bij de bouwmaterialen. Ook telt dat de garantie-instituten allerlei eisen uit de bouwregelgeving hebben opgenomen in hun aangescherpte eisen. Dat kost enkele duizenden euro’s per woning. De vraag is of voor al deze kostenstijgingen in de markt genoeg ruimte is”.Wil het kabinet voorkomen dat zijn bouwplannen smoren in goede bedoelingen dan zullen volgens de NVB gemeenten en boeren hun grondprijzen flink naar beneden moeten bijstellen.In 1997 werd voor een modale woning, die destijds voor 137.000 euro van de hand ging, 23.000 euro aan grondkosten neergeteld. Vorig jaar kostte de grond voor een doorsnee woning van 276.000 euro het bedrag van 79.487 euro.

Grondprijzen

Reageer op dit artikel