nieuws

Nouwen: Kilometerheffing in één keer invoeren

bouwbreed

Het is onmogelijk om de kilometerheffing gefaseerd in te voeren, vindt oud-ANWB-directeur Paul Nouwen en grondlegger van het plan. “Het is een ‘big bang’ en moet in één keer goed. De euro voer je toch ook niet in meerdere keren in?” Voorwaarde voor succes is een uitgebreide testfase vanaf 2009.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is hard bezig met de voorbereiding van de invoering van het rekeningrijden. De aanbesteding van het nieuwe megaproject wordt in 2008 op de Nederlandse markt verwacht en het was dan ook niet verwonderlijk dat automatiseerders, telecomaanbieders en bouwers in groten getale waren afgekomen op een bijeenkomst van Connekt, waar directeur-generaal Siebe Riedstra van het ministerie zou reageren op een presentatie van British Telecom over beprijzen in Londen.
Riedstra hield zijn kruit droog over de tender, maar kondigde wel een vervolgfase aan in de vorm van een ‘special knowledge group’ die met het ministerie mag meedenken over de invoering. Hij liet daarbij doorschemeren dat het ministerie nog worstelt met vraagstukken op het gebied van fraude, handhaving, draagvlak en een eventuele gefaseerde invoering. “Een heffing voor alleen een regio of alleen vrachtwagens mag niet leiden tot een desinvestering in de tweede landelijke fase. Het gaat wel om 14,5 miljard euro aan belastinggeld”, schetste de topambtenaar.
Grondlegger van het plan voor de kilometerheffing Paul Nouwen laat er desgevraagd geen enkel misverstand over bestaan: gefaseerd invoeren is niet aan de orde. Het ministerie rekent vooralsnog met een tarief van 11 cent per kilometer, bevestigt Nouwen. Daarbij gaat een toeslag op drukke trajecten en in de spits gelden en worden milieuvriendelijke auto’s beloond met korting.

Heide

Hij heeft zijn eerste sessie op de heide met minister Eurlings achter de rug en heeft ervoor gepleit niet te hard van stapel te lopen en een uitgebreide testfase in te lassen. “Om introductie in 2011 te kunnen halen, is een testfase vanaf begin 2009 noodzakelijk. De inning, het beheer, de kilometerregistratie en misbruik moeten onder controle zijn. Het systeem moet na introductie overal vlekkeloos werken en dat kan alleen door uitgebreid te testen.”
Nouwen heeft er geen moeite mee als de testfase nog deels overlapt met de aanbestedingsprocedure. Hij is opgetogen over de “drammerige houding” van het nieuwe kabinet die van plan is de heffing een jaar eerder dan gepland in te voeren. “Ik moet nog wel zien of het haalbaar is, maar steun het streven van Eurlings om in 2011 een panklaar systeem te presenteren.” Zijn eigen commissie vond invoering in 2012 al aan de optimistische kant.

Reageer op dit artikel