nieuws

‘Marktpositie bedrijf niet beter door onderzoek’

bouwbreed

Meedoen aan onderzoeksprogramma’s naar aangepaste bouwtechnieken maakt de marktpositie van een bouwbedrijf niet beter. Dat is een voorlopige conclusie van een nog lopend onderzoek van PSIBouw en Dura Vermeer Groep.

Dat zei Dick van Well van Dura Vermeer gistermiddag in Noordwijk aan Zee tijdens het vijfde symposium Bouwen met Water. Volgens Van Well is innovatie op dit gebied juist noodzakelijk om Nederland voor de toekomst duurzaam in te richten.
Maar uit voorlopig onderzoek – dat nog niet openbaar is – van zijn bedrijf en PSIBouw zou blijken dat innovatie vaak niet leidt tot een verbeterde marktpositie. “Het in publiek-private samenwerking ontwikkelen van kennis voor gebiedsinrichting kan zelfs belemmerend werken bij het vervolgtraject van uitvoering”, aldus Van Well, die voorzitter is van de raad van bestuur van Dura Vermeer Groep. Om dat te veranderen moet de overheid soepeler omgaan met regels zodat bouwers makkelijker kunnen experimenteren, vindt hij. “Ook moeten zij partijen gaan belonen die hun nek uitsteken.”
De schuld voor de rem op innovatie ligt ook bij de bouw zelf, denkt Van Well. De sector heeft in het algemeen nog niet de noodzaak om op het terrein van waterbestendig bouwen te experimenteren en te innoveren. “De bouwsector is voor de komende jaren voorzien van voldoende werk dat nog niet vraagt om innovatieve oplossingen.”
Tegelijkertijd constateert de voorzitter van de raad van bestuur dat er steeds grotere oppervlakten vrij moeten worden gehouden voor waterberging. Hij verwacht dat traditioneel bouwen in laag Nederland daarom niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Daarbij wees hij onder andere op de Zuidplaspolder en de Haarlemmermeer waar tienduizenden woningen moeten worden gebouwd. “De opgave is hier het combineren van woningbouw met waterberging.” Hij pleitte onder andere voor regelgeving die bepaald wanneer er gebouwd mag worden in Nederland.

Prikkelen

Pieter Bloemen, programma manager van het ministerie van VROM voor het Nationaal Programma Adaptie Ruimte en Klimaat (ARK), was het daar gisteren van harte mee eens. Hij zei dat snoeiharde regelgeving zou kunnen helpen om innovatie bij bouwers te prikkelen. “Dat je als overheid over vijf jaar zegt dat wanneer een bouwer op een bepaalde plek niet kan inunderen dit bedrijf gewoon niet mag bouwen.”
Bloemen noemt het klimaatbestendig maken van Nederland de grootste ruimtelijke opgave voor deze eeuw. Hij vindt dat overheid, de politiek en de markt, gezien de miljardeninvestering die dat zou vergen, daarin gezamenlijk moeten optrekken. Enigszins verontrustend was daarin dat hij zei dat politiek draagvlak voor mega-investeringen er nu nog niet is.

Reageer op dit artikel