nieuws

Limburg stelt plan Zandmaas II vast

bouwbreed

GS van Limburg heeft het Meerjarenplan Zandmaas II vastgesteld. In dat plan wordt bepaald waar de 35 miljoen euro zogenoemde Veerman-gelden terecht komen. Het gaat daarbij om natuurontwikkeling, veiligheid bij hoogwater, wonen, werken en recreatie. Bij uitvoering van de diverse projecten zal uiteindelijk 460 hectare nieuwe natuur als ecologische hoofdstructuur zijn gerealiseerd.

GS van Limburg heeft het Meerjarenplan Zandmaas II vastgesteld. In dat plan wordt bepaald waar de 35 miljoen euro zogenoemde Veerman-gelden terecht komen. Het gaat daarbij om natuurontwikkeling, veiligheid bij hoogwater, wonen, werken en recreatie. Bij uitvoering van de diverse projecten zal uiteindelijk 460 hectare nieuwe natuur als ecologische hoofdstructuur zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel