nieuws

Kwaliteitssysteem Hillen & Roosen verdient navolging

bouwbreed

Bouwbedrijf Hillen & Roosen wil er alles aan doen om herhaling van het debacle van Bos & Lommer te voorkomen. Het bedrijf spant zich daarom in om het algemeen kwaliteitssysteem te optimaliseren en de kwaliteit van de betonwapening te garanderen, zo was afgelopen 20 februari te lezen in Cobouw . Volgens Bob Gieskens is het een initiatief dat navolging verdient. Hij waarschuwt er wel voor dat de aandacht niet mag uitgaan naar de wapening alleen.

Bouwbedrijf Hillen & Roosen wil er alles aan doen om herhaling van het debacle van Bos & Lommer te voorkomen. Het bedrijf spant zich daarom in om het algemeen kwaliteitssysteem te optimaliseren en de kwaliteit van de betonwapening te garanderen, zo was afgelopen 20 februari te lezen in Cobouw . Volgens Bob Gieskens is het een initiatief dat navolging verdient. Hij waarschuwt er wel voor dat de aandacht niet mag uitgaan naar de wapening alleen.
Door schade en schande wijs geworden, heeft Hillen & Roosen ervoor gekozen rigoureuze maatregelen te treffen binnen de kwaliteitssystemen die het bedrijf hanteert. De organisatie wil voorkomen dat de wapeningsproblemen van het Bos & Lommerplein zich opnieuw voordoen bij één van hun werken.
Het is toe te juichen dat het bouwbedrijf verregaande actie onderneemt om de kwaliteitsborging van de wapening te verbeteren. Als gevolg van Bos & Lommer gaat de aandacht nu vooral uit naar het garanderen van een goede wapening. Begrijpelijk, want een drama als we dat kennen van het Amsterdamse woon- en winkelcomplex wil geen enkel bouwbedrijf overkomen. Constructieve veiligheid is echter van meer zaken afhankelijk. Bedrijven moeten bij het doorlichten van hun kwaliteitssystemen kritisch zijn op alle risicovolle onderdelen van het werk. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan gevelsystemen en staalconstructies.
Als het gaat om kwaliteitsborging in de bouw, ligt de nadruk nu op controle en inspectie. Dit is hoogst noodzakelijk, maar met controles alleen voorkom je geen fouten.

Eisen

In kwaliteitssystemen, bij de inkoop en vooral op de werkvloer zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan de eisen die aan onderaannemers worden gesteld en de aansturing en begeleiding ervan. Om het kwaliteitssysteem te optimaliseren heeft Hillen & Roosen de adviseurs van ABT ingeschakeld. Zij geven in Cobouw aan dat ze voorstander zijn van een beoordelingsrichtlijn “wapenen van betonconstructies”. Het is een goed idee, wat ook breder navolging verdient. Dit betekent overigens niet dat het certificaten een vervanging zijn van directe aansturing, toezicht en keuringen op de bouwplaats.

Interpretatieruimte

Op een aantal plaatsen in het artikel wordt gerefereerd aan de beperkte waarde van het ISO-certificaat. Ten onrechte. Vergeet niet dat in ISO 9001 weliswaar geen concrete eisen worden gesteld aan producten of onderdelen, maar wel degelijk aan het in kaart brengen van risico’s voor de productkwaliteit, de manier waarop met keuringen, de registratie daarvan en het archiveren van keuringsresultaten wordt omgegaan. De interpretatieruimte in ISO 9001 verdient aandacht en zeker ook de wijze waarop daar bij certificeringsaudits mee wordt omgegaan. ISO-certificering is weliswaar niet voldoende, maar wel een nuttig instrument, mits er door alle partijen goed mee wordt omgegaan. Ik roep de certificerende instanties in de bouw dan ook op om hierin actief mee te denken. De tijd dat met ISO 9001 betonnen zwemvesten konden worden gemaakt is naar mijn mening echt voorbij.
Bob Gieskens
Senior beleidsmedewerker bouwkwaliteit van Bouwend Nederland, Gouda

Reageer op dit artikel