nieuws

Kosten draagconstructie stalen hal zichtbaar in een handomdraai

bouwbreed

Staal is een gangbaar materiaal voor de draagconstructies van hallen, ondanks de moeilijkheid om op eenvoudige wijze een betrouwbare kostenindicatie te krijgen. Bouwen met Staal doet daar iets aan.

De landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw uit Zoetermeer heeft de online-module ‘Portalen’ ontwikkeld die wordt ondersteund door de brochure ‘Stalen hallen’. Het is een hulpmiddel voor architecten en constructeurs om de constructieve opzet van een portaalconstructie te ontwerpen. De module geeft een methodiek om snel kosten te bepalen of eenvoudig tot een kostenindicatie te komen.
De online-module berekent voor overspanningen tussen 10 en 24 meter en een hoogte tussen 5 en 10 meter een portaalconstructie voor een hal. De gebruiker voert de geometrie in, selecteert een windgebied plus omgeving en kiest een daksysteem. Met een druk op de knop is het resultaat direct zichtbaar. Uitkomsten zijn de profielen voor kolom en ligger, het gewicht en de kosten van het portaal.
De brochure vult de online-module aan. Daarin staan constructieve uitgangspunten zoals belastingen en vervormingseisen. Ook worden de opbouw van de dakconstructie en de keuze van de verbindingen toegelicht. Bovendien geeft de brochure uitleg over de bepaling van de kosten. Natuurlijk komen tevens wateraccumulatie en brandveiligheid aan de orde. Uitsluitend portaalconstructies die in beide richtingen zijn geschoord en die zijn opgebouwd uit walsprofielen worden behandeld.
De brochure ‘Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnieren en flexibele verbindingen’ is te verkrijgen bij Bouwen met Staal, Zoetermeer. De online-module is te vinden op www.bouwenmetstaal.nl.

Reageer op dit artikel