nieuws

Kennispool moet pps-projecten ondersteunen

bouwbreed

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat start half maart officieel met de kennispool pps. Hiermee moet worden voorkomen dat de schaars opgebouwde kennis op dat gebied wegvloeit. Het betreft vooral expertise op het gebied van contracten, financiële kennis en procesbegeleiding.

De pool heeft tot specifieke taak de pps-projecten van Verkeer en Waterstaat te ondersteunen. Het ministerie heeft de contractvorm omarmd, maar in de praktijk verloopt de uitvoering nog moeizaam. Bovendien vergt de samenwerking een heel andere manier van werken, waarbij het een groot voordeel is om gebruik te kunnen maken van eerdere ervaringen.
Oud-minister Peijs waarschuwt haar opvolger Eurlings dat pps een relatief nieuw fenomeen is voor Rijkswaterstaat. “Daarvoor moet veel nieuwe kennis en competenties binnen de organisatie worden opgebouwd en uitgedragen.” Een brede taskforce heeft samen met het bedrijfsleven twaalf kansrijke pps-projecten aangewezen. Daarbij gaat het onder meer om de Amsterdamse Zuidas, A27 Breda-Utrecht en A6/A9 Schiphol/Almere. Dit samenwerkingsverband heeft zich gebogen over uniforme en transparante werkwijzen en contracten met als doel de transactiekosten te verlagen en de transparantie te verhogen.

Handboek

Deze projecten dubbelen voor een deel met de projecten die via dbfm-contracten de komende jaren 2,5 miljard euro aan tolinkomsten moeten genereren. Daarbij gaat het om de A4 Dinteloord- Bergen op Zoom, A2 Amsterdam – Utrecht, A4 Delft-Schiedam, A2 Maastricht en A9 omlegging Badhoevedorp.
De stand van zaken is dat de bouw van de Tweede Coentunnel deze zomer wordt gegund. Daarbij is voor het eerst ook het handboek voor pps-projecten toegepast. De aanbesteding voor de tunnel in de A2 bij Maastricht en het alliantiecontract voor de A2 Hooggelegen in Utrecht zijn recent in gang gezet.
Binnenkort volgt de aanbesteding voor de A15 Maasvlakte – Vaanplein. Het ministerie onderwerpt overigens elk nieuw project van boven de 112,5 miljoen euro aan een pps-toets. De afgelopen maanden is veel kritiek op de schaarse opdrachtenstroom.
Onder meer Bouwend Nederland voorzitter Elco Brinkman waarschuwde dat de contractvorm nooit een succes kan worden als het aantal opdrachten beperkt blijft tot het huidige gemiddelde van een per jaar.
De successen met pps wisselen. Zo zijn er momenteel strubbelingen bij het grootste pps-project van Nederland: de bovenbouw van de hsl. De monopoliepositie van de Infraprovider ondermijnt de onderhandelingspositie van het ministerie nu de partijen steggelen over het veiligheidssysteem. De aanleg van 9 kilometer snelweg als onderdeel van de A59 bij Eindhoven daarentegen, wordt als een groot succes ervaren.

Reageer op dit artikel