nieuws

Jeroen Bosch Ziekenhuis studeert op versobering geplande nieuwbouw

bouwbreed

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis studeert op mogelijkheden om de geplande nieuwbouw te versoberen. Afslanking van het project is noodzakelijk omdat de Europese aanbesteding van het project met bijna een vijfde is overschreden.

Voor aanpassingen kijkt de zorginstellingen naar de technische installatie en het aantal te bouwen vierkante meters. “We onderzoeken of we met behoud van kwaliteit bijvoorbeeld de bedrading goedkoper kunnen aanleggen. Daarnaast zorgt het kleiner maken van het te realiseren gebouw voor een besparing”, legt projectdirecteur nieuwbouw Wim Matser van het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit.
In de huidige vorm kost het aan te besteden project zo’n 230 miljoen euro. Daarvoor wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis 100.000 vierkante meter aan ziekenhuisruimtes bouwen. Daarnaast wordt 15.000 vierkante meter gebouwd voor extra voorzieningen, waaronder een kapel, parkeerplaatsen, een revalidatiecentrum en de huisvesting voor de regionale GGZ. De nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis moet het mogelijk maken om op het terrein van de huidige locatie Willem-Alexander de drie vestigingen van de zorginstelling in de Brabantse hoofdstad samen te trekken. Momenteel is het Jeroen Bosch Ziekenhuis ondergebracht in de huisvesting van het voormalige Groot Ziekenengasthuis het Carolus Ziekenhuis en het eerder genoemde Willem-Alexander.

Norm

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis denkt naast versobering ook aan het verruimen van het beschikbare bouwbudget. Hiervoor praat het ziekenhuis momenteel met het College Bouw Zorginstellingen dat namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) toeziet op de huisvesting van Nederlands zorgvoorzieningen. Matser: “We hebben het Bouwcollege gevraagd om de kostennorm aan te passen.”
De oplossing voor de veel te hoge inschrijvingen ligt volgens Matser in de combinatie van de drie verschillende trajecten die nu worden bewandeld. “Versobering, volumereductie en de kostennorm zijn de drie hoofdinstrumenten.”

Scherp

Volgens bouwdirecteur Matser is de huidige kostennorm van het Bouwcollege, zoals de toezichthouder van VWS in de wandelgangen bekendstaat, te scherp. “Die stamt nog uit de tijd dat de prijzen aan de meevallende kant lagen. Maar nu zitten we aan de tegenvallende kant.”
Het hoge prijsniveau in de zorgsector hangt volgens Matser onder andere samen met het grote aantal opdrachten dat momenteel op de markt wordt gebracht. “Eind jaren negentig zijn enkele bouwplannen opgehouden omdat ze gemoderniseerd moesten worden. Die komen nu alsnog op de markt. Samen met de opdrachten die later zijn ontwikkeld, zit er nu een forse hobbel in de markt.” De ongebruikelijke bouwdrukte in de zorgsector valt volgens Matser wat ongelukkig samen met de huidige verbetering van het economische klimaat. “De prijzen in de bouw trekken aan. Dat zorgt voor extra prijsdruk.”

Reageer op dit artikel