nieuws

Hoornse corporatie bouwt 32 flitswoningen voor noodgevallen

bouwbreed

Woningcorporatie Intermaris Hoeksteen wil in Hoorn nog deze zomer beginnen met de bouw van 32 zogeheten flitswoningen.

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor mensen die plotseling geen huisvesting meer hebben door bijvoorbeeld een echtscheiding of omdat zij op oplevering van een huis moeten wachten terwijl de oude woning al is verkocht.
De twee- en driekamerwoningen komen in een complex van vier bouwlagen op een terrein waar nu nog enkele bedrijven zijn gevestigd. De bouw is in strijd met het bestemmingsplan. Omdat het echter om een flat gaat die niet langer dan vijf jaar zal staan, wil de gemeente meewerken aan de afgifte van de bouwvergunningen. Na vijf jaar zal het woningencomplex worden gedemonteerd en wellicht op een andere plek in Hoorn weer worden opgetrokken. De woningbouwplannen zijn ontwikkeld door Terra Marique, een bedrijf waar de woningcorporatie in participeert.
De gekozen locatie aan de rand van de oude stad is ideaal. Voor het gebied wordt momenteel nagedacht over een stedelijke invulling. Het terrein ligt naast een grote oude fabriek van Philips die nu gedeeltelijk wordt verhuurd.

Toewijzing

Volgens Intermaris is het complex een uitkomst voor mensen die acuut huisvesting nodig hebben. Toewijzing van een woning uit het beschikbare bestand is volgens de corporatie geen optie. De wachtlijst voor een woning in Hoorn varieert van een half tot zeven jaar. De tijdelijke toewijzing zou te veel inbreuk hebben op de sociale opbouw van een buurt. Huurders die bewust tijdelijk een woning betrekken, hebben weinig binding met de buren en willen niet in de opbouw van een wijk investeren.
De huidige huisvestingsregels bieden voor deze groep geen soelaas omdat volgens de officiële criteria woningzoekenden in een echtscheidingssituatie niet urgent genoeg zijn. Daardoor staan ze vele maanden op de wachtlijst en zijn ze soms gedwongen tijdelijk op een camping te wonen. Het besluit van Intermaris om flitswoningen te bouwen heeft ook de aandacht gekregen van de landelijke koepelorganisatie Aedes. Die wil het initiatief onder de aandacht van haar leden wil brengen.

Reageer op dit artikel