nieuws

Hoofdaannemerszoeken extra mensen

bouwbreed

De bouw komt steeds meer handen tekort. Onder de hoofdaannemers zijn vrijwel geen bedrijven meer te vinden met plannen tot inkrimping.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) spant een kwart van de hoofdaannemers zich in om extra personeel in dienst te nemen. Een jaar geleden had nog slechts 15 procent van de bouwers uitbreidingsplannen. Tussen de ruim 400 ondervraagde bedrijven vond het EIB in februari slechts vier bedrijven die willen afslanken.
De stagnatie door een gebrek aan werknemers viel vorige maand alleszins mee. Toch geeft al 7 procent van de ondernemers aan de personeelsvoorziening als belangrijke oorzaak van stagnatie te zien. Vorig jaar klaagde slechts 2 procent over gebrek aan personeel.
Het EIB geeft als voornaamste reden van ongewenst oponthoud in februari het natte weer. Een derde van de wegenbouwers kon op de vochtige terreinen niet meer uit de voeten. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was het weer voor 13 procent een reden van stagnatie.
Over opdrachten hebben de bouwers weinig te mopperen. Een kwart van de hoofdaannemers beoordeelt de hoeveelheid onderhanden werk groot voor de tijd van het jaar. Een minderheid van 9 procent daarentegen heeft capaciteit over.
De hoeveelheid onderhanden werk steeg in de sector b & u afgelopen jaar met 6,3 procent tot 8,5 maand. De voorraad in de gww nam met bijna een derde toe tot 6,7 maand.

Optimisme

Over de ontwikkeling van de afzetprijzen heerst alom optimisme in de bouwbranche. Een stijging is ook hard nodig om de hogere prijzen van grondstoffen en arbeid te kunnen compenseren. In zijn maandelijkse onderzoek in opdracht van de Europese Commissie treft het EIB – anders dan een jaar geleden – geen enkel bedrijf dat rekent op lagere prijzen. In de sector b & u verdubbelde het aantal ondernemers dat hogere rekeningen schrijft tot 60 procent. De gww, met de overheid als grootste opdrachtgever, ziet duidelijk minder rek. In het segment rekent 41 procent op hogere afzetprijzen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels