nieuws

Herbouw monumentale steiger in originele staat

bouwbreed

De monumentale steiger van het Fort benoorden Spaarndam die Rijkswaterstaat eind vorig jaar per vergissing verwijderde, wordt in originele staat herbouwd. Een voorstel tot herbouw van de steiger staat in april op de agenda van Provinciale Staten.

Een vergissing was het, de sloop van de steiger bij het fort dat deel uitmaakt van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Meer nog een blunder. De provincie had voor de sloop toestemming gegeven, terwijl de steiger in Zijkanaal B op de lijst stond van provinciale monumenten.
De details over de herbouw moet de provincie nog bespreken met de stichting Krayenhoff, het kennis- en voorlichtingscentrum van de verdedigingswerken. Over de kosten die met het herstel zijn gemoeid, wil de provincie daarom nog geen uitspraak doen. De hoogte van de investering is moeilijk in te schatten. Originele bouwtekeningen van de steiger ontbreken bij de stichting.
Een extra probleem vormt de eventuele aanwezigheid van munitie in zijkanaal B. Uitbaggeren is daarom niet zonder meer mogelijk en de opruiming daarvan zal een sterk kostenverhogend effect hebben. Er zijn aanwijzingen dat de bemanning van het fort in de meidagen van 1940 bij de capitulatie munitie in het water heeft gedumpt. Detectie-onderzoek door Rijkswaterstaat aan wal heeft niet de aanwezigheid van explosieven aan het licht gebracht. De bodem van het zijkanaal moet nog op de aanwezigheid van munitie worden onderzocht.

Spoorbaantje

Vanaf de steiger liepen spoorrails naar het fort. Het is ook de bedoeling dat dit spoorbaantje – waarvan de rails vermoedelijk nog in de bodem liggen – wordt hersteld. Het smalspoor liep over de toegangsbrug naar het forteiland. Over het herstel van de wrakkige brug rept de provincie niet. Het recreatieschap Spaarnwoude is eigenaar van het fort hoopt met behulp van Europese subsidiegelden ook de brug te kunnen herstellen.

Reageer op dit artikel