nieuws

‘Halsstarrige ambtenaar blokkeert pps-projecten’

bouwbreed Premium

Het kenniscentrum pps heeft publiek private samenwerking onvoldoende van de grond gekregen, mede door de halsstarrige houding van de ambtenarij.

Dat zei Willem Vermeend gisteren bij de presentatie van het PPS Netwerk Nederland, dat hij voorzit. “Het kenniscentrum is absoluut een goed initiatief geweest”, aldus Vermeend, “maar het heeft niet gebracht wat we er bij de oprichting in 1999 van hadden verwacht. Door het kenniscentrum weten we nu hoe het moet, maar de kennis over pps is vooral op de plank blijven liggen.”
Dat er maar weinig pps-projecten tot stand zijn gekomen, moet volgens Vermeend vooral ook gezocht worden in de cultuur op de ministeries. “Ambtenaren vertonen risicomijdend gedrag. Onder hen heerst de opvatting: we doen het al 100 jaar zo, waarom zouden we dat veranderen.”

Sneuvelen

In zijn tijd als staatssecretaris zag hij ooit een pps-project op het allerlaatste moment sneuvelen. Reden: ambtenaren waren er in geslaagd 0,2 procentpunt goedkoper te lenen waardoor het project alsnog in een traditioneel contract werd gegoten. Het PPS Netwerk, dat onafhankelijk zegt te zijn. wil het aantal pps-projecten in Nederland aanzienlijke vergroten, door kennis en ervaring uit de markt beschikbaar te stellen aan gemeenten, provincies, rijksoverheid, waterschappen en alle andere publieke partijen. “Niet dat elk project nu ineens pps moet worden”, vult directeur Harry Sterk van het PPS Netwerk aan. “Maar zodra nieuwe projecten boven komen drijven, willen we zo snel mogelijk mensen aan publieke en private zijde mobiliseren. Om vervolgens te inventariseren of pps mogelijk is en wat de meerwaarde daarvan is.”

Rekensom

Volgens Sterk en Vermeend zijn de omstandigheden voor publiek private samenwerking nu beter dan ooit. “Dit kabinet heeft aangegeven te willen samenwerken, heeft ook ambitieuze plannen voor infrastructuur, ziekenhuizen en wijken, maar kampt tegelijk met een gebrek aan financiële middelen”, stelt Vermeend vast.
Een snelle rekensom leert volgens het netwerk dat pps jaarlijks 1 tot 3 miljard euro kan opleveren. Sterk: “Maar het uitgangspunt is niet om de overheid geld te besparen. Het gaat om kwaliteit, innovaties, creativiteit en om projecten eerder van de grond te krijgen.”

Reageer op dit artikel