nieuws

Groningen zet in op dubbeldeks ringweg

bouwbreed

Een extra ringweg onder de bestaande ringweg aan de zuidkant van de stad. Zowel de gemeente als de provincie Groningen ziet dit als de beste manier om het steeds vaster lopende verkeer op de zuidelijke ringweg rond de stad weer vlot te trekken.

Beide overheden willen binnen een paar jaar duidelijkheid vanuit Den Haag over de mogelijkheden voor deze ruim 500 miljoen euro kostende operatie.
Om dit plan te kunnen realiseren zal de bestaande ringweg enkele meters hoog ‘op poten’ worden gezet, waaronder dan weer een nieuwe ringweg komt te liggen. Het inkomende verkeer naar de stad zal gebruik gaan maken van de nieuwe weg. Deze dubbeldekse variant heeft de voorkeur boven een aan te leggen parallelle ringweg langs de bestaande. Een dergelijke oplossing neemt te veel ruimte in beslag.
B en W van Groningen heeft de raad gevraagd 10 miljoen euro uit te trekken om de toenemende verkeersproblematiek rond de stad, maar vooral ook in de binnenstad en in de stadswijken te lijf te gaan. In de komende drie jaar ligt de nadruk op de wijken. Het college wil 4,5 miljoen euro extra vrijmaken voor een betere doorstroming en een betere veiligheid in de wijken.

Regiotram

Het beleid is vastgelegd in de nota ‘Duurzame Mobiliteit 2007-2010’. Bij nieuwbouwplannen als de bouw van scholen zal de verkeersveiligheid nadrukkelijk worden betrokken. Het linkse college in Groningen wil vooral het openbaar vervoer, het gebruik van de fiets, de Park and Ride plaatsen en transferia aan de rand van de stad stimuleren. Zo komt er een P+R bij de Euroborg en in Hoogkerk. Ook de komst van de regiotram valt binnen dit beleid.
Het bus- en autoverkeer moet zoveel mogelijk uit de binnenstad verdwijnen om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Een uitgebreid netwerk van fietspaden en fietsenstallingen moet daar eveneens voor zorgen.
Om tot een afname van de verkeersdruk – vooral in de spits – te komen en een betere doorstroming op de ring rond de stad te krijgen, zet Groningen nu in op een ongelijkvloerse ringweg, vergelijkbaar met de situatie aan het Hoendiep in de stad. De komende jaren zal op dit plan worden gestudeerd.

Reageer op dit artikel