nieuws

Groene Hart in uitverkoop is zeer ongewenst

bouwbreed

De plannen van Neprom, de organisatie van projectontwikkelaars om 13 duizend woningen verspreid in het Groene Hart te gaan bouwen, moeten zo snel mogelijk van tafel, vindt Willem Verhaak van Milieudefensie.

De plannen van Neprom, de organisatie van projectontwikkelaars om 13 duizend woningen verspreid in het Groene Hart te gaan bouwen, moeten zo snel mogelijk van tafel, vindt Willem Verhaak van Milieudefensie.
Neprom, wil luxe woningen gaan bouwen op mooie locaties in het beschermde Groene Hart. Daar is behoefte aan en het levert (veel) geld op. Als tegenprestatie voor deze lucratieve opdracht willen de ontwikkelaars 800 miljoen investeren in datzelfde landschap. Deze voorstellen druisen in tegen alle afspraken die er gemaakt zijn over nationale landschappen als het Groene Hart. Volgens de Nota ruimte mag daar alleen gebouwd worden voor de eigen bevolking, en vooral binnen de bestaande bebouwingsgrenzen. En die afspraken zijn er niet voor niets. We willen dat iedereen kan blijven genieten van het oeroude polderlandschap met zijn karakteristieke openheid, vergezichten, dijken, koeien, molens en sloten. En we willen daar tot rust kunnen komen zonder overal auto’s te horen. Door toe te geven aan de wens van de vermogenden onder ons om uitgerekend in dat landschap te wonen, wordt de mogelijkheid voor velen anderen om te genieten van de rust en ruimte ontnomen.
Stel dat de ‘plukjes’ die Neprom verspreid in het Groene Hart wil bouwen bestaan uit gemiddeld 250 woningen – en dat is al een hoop steen en asfalt bij elkaar, dan komen er in één klap meer dan 50 dorpjes bij. Dat lijkt misschien nog schattig, maar is het niet: al die dorpjes moeten ook bereikbaar worden, dus tientallen wegen erbij, dus meer autoverkeer en dus meer lawaai. De belangrijkste waarde van het Groene Hart – de openheid – wordt daarmee definitief de nek omgedraaid.
De inwoners van het Groene Hart, de doelgroep voor wie in het nationaal landschap gebouwd mag worden, hebben vooral beh@oefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen. Door ruim eenderde van de woningbouwplannen te reserveren voor dure tot zeer dure woningen, trek je mensen uit de omringende steden naar het platteland. Dat is slecht voor de steden – want die willen de hogere inkomensgroepen juist behouden – en slecht voor de mensen in het Groene Hart, waarvoor die luxueuze huizen meestal te duur zijn.

Kasteeldorpen

Als de plannen van de Neprom worden gerealiseerd, hebben de Groene Hart-gemeenten bovendien geen mogelijkheden meer om een (klein) deel van hun woningbouwopgave in het duurdere koopsegment te realiseren om daarmee hun sociale woningbouw te financieren. Dat geld is tenslotte al vergeven aan de kasteeldorpen van de projectontwikkelaars. Dat zullen de gemeenten niet pikken en het eind van het liedje zal zijn dat de woningbouwopgave van 36 duizend – die volgens Milieudefensie al 20 procent boven de eigen woningbehoefte ligt – verder wordt verhoogd. Met als gevolg dat het Groene Hart nog verder zal verstenen.

Europees

Investeringen in het landschap moeten niet afhankelijk gemaakt worden van de opbrengst van woningbouw. Het wordt tijd dat gemeenten, provincies en het rijk het landschap zien als een cultureel erfgoed dat het behouden waard is, zonder dat het eerst kapot wordt gemaakt. Het eeuwenoude polderlandschap van het Groene Hart is uniek in de wereld. De boeren die het landschap onderhouden moeten voor die taak voldoende worden betaald en dat kan deels met Europees geld.
Als de minister en de Tweede Kamer zichzelf serieus nemen, is er maar één plek voor de plannen van Neprom; de prullenmand.
Willem Verhaak
Campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie, Amsterdam.

Reageer op dit artikel