nieuws

Gegoochel met cijfers van Noord-Zuidlijn

bouwbreed

De bouwkosten van de Noord-Zuidlijn zijn sinds de start van de bouw slechts met 14 procent gestegen, betoogde het gemeentebestuur van Amsterdam donderdag. Maar dat was vooral een flatteuze manier om een volgende budgetoverschrijding van ruim 80 miljoen te presenteren. Voor de gemeente zelf zijn de kosten sinds 2002 namelijk meer dan verdubbeld tot 570,4 miljoen euro.

Wonderlijk toch hoe iedereen klakkeloos wethouder Herrema napraatte. Die presenteerde tijdens een persconferentie zijn reorganisatie van het projectbureau en het adviesbureau. Ook werd een nieuwe overschrijding en een extra reservering voor risico’s. Al met al waren de bouwkosten sinds de start in 2002 slechts 14 procent toegenomen suste de wethouder.
Iemand die de aanleg van de metrolijn door het centrum van de hoofdstad een klein beetje heeft gevolgd, weet natuurlijk dat de kostenstijging veel hoger was. Toen in 2002 tot de bouw werd besloten, waren de bouwkosten becijferd op bijna 1,4 miljard euro. Sinds donderdag is de tussenstand bijna 1,9 miljard euro. Dat is ruim 35 procent hoger. Aangezien het Rijk zijn bijdrage van ruim 1 miljard euro bevroren heeft en alleen prijsstijgingen compenseert, draagt de gemeente Amsterdam in plaats van de oorspronkelijk begrote 250 miljoen nu ruim 570 miljoen euro bij. Een toename van bijna 130 procent.

Dekking

Waar haalt Herrema dan die schamele 14 procent vandaan? Zijn voorlichter weet het antwoord: van de halve miljard kostenstijging moeten de prijspeil-aanpassingen buiten beschouwing worden gelaten. Die vallen de gemeente immers niet aan te rekenen en dat scheelt al gauw zo’n 171 miljoen euro op de totale projectkosten. Bovendien is voor een aantal tegenvallers dekking gevonden. Bijvoorbeeld door hogere verwachte opbrengsten uit een aanpalende parkeergarage. Hoe hoog die opbrengsten zullen uitpakken, is koffiedik kijken, ontkent de voorlichter ook niet. Ook een betaling van 30 miljoen euro uit het risicofonds is niet meegenomen, daar was al dekking voor. Wie al die posten wel meerekent komt uit op een stijging van 22 procent op de totale projectkosten. Voor de gemeente Amsterdam blijft het nog altijd een dikke 100 procent.
Tsja, cijfers … het is maar wat je het beste uitkomt, welke je presenteert. Maar 14 procent kostenstijging is wel erg flatteus. Maar de pers heeft het voorlopig geslikt. Nu de Amsterdamse gemeenteraad nog. Die buigt zich er op 22 maart over.

Reageer op dit artikel