nieuws

Friezen houden expeditie op zoek naar woonlandschappen

bouwbreed Premium

Het lijkt gewoon een boek maar het is bedoeld als de start van een expeditie: de Expeditie Woonlandschappen. De makers, wooncorporatie Accolade Groep in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, noemen het een marsroute die ze samen met de bestuurders van Friesland willen begaan.

De rode en groene contouren voorbij, vallen het Friese landschap en de woonomgeving samen.
Gedeputeerde Anita Andriessen van ruimtelijke inrichting, wonen, plattelandsontwikkelingen en groen reageerde gisteren ent­housiast bij de aanbieding van het eerste exemplaar van het bijna driehonderd pagina’s tellende boek. De boodschap sluit volgens haar aan bij de weg die is ingeslagen met het streekplan, waarin landelijke inzichten in ruimtelijke ordening ook al een uitgesproken Friese vertaling kregen.
Voorop staat voor de makers van het boek dat het landschap leidend is. Woningbouw kan er prima in ingepast worden en het landschap versterken en bovendien nog voor nieuwe economische dynamiek zorgen. Afhankelijk van het gebied kan het dan gaan om appartementen in een vrijkomende boerderij tot het stedelijk optuigen van een verkeersknooppunt als de rotonde bij Joure.
In het verlengde van stedelijk bebouwde gebieden worden mogelijkheden gezien voor landgoedontwikkeling en landelijke woonvormen, en dat niet alleen voor de hogere inkomens. Accoladegroep blijft wat dat betreft zijn afkomst trouw. Onder het motto “het landschap is voor iedereen” moet ook landelijk wonen dat zijn. Betaalbare appartementen in een boerderij zijn bijvoorbeeld evengoed haalbaar als er één dure woning van maken.
Het is de luxe positie van de noordelijke regio dat zoiets kan want er is volop ruimte voor iedereen, heel anders dan in de Randstad, waar het landelijke ruimtelijke beleid overwegend voor wordt geschreven, weet de Groningse hoogleraar Planologie Ger de Roo, een van de opstellers van Expeditie Woonlandschappen. Als het Noorden niet meer in de landelijke plannen voorkomt, zit er niets anders op dan zelf wat te bedenken, stelt hij. Maar behalve een noodzaak is het ook een buitenkans. Friesland heeft specifieke kwaliteiten.
Dat zijn niet dezelfde als die in de Randstad, dus imitatiegedrag is in deze visie niet de goede weg. Landelijke wonen is de troef die moet worden uitgebuit, luidt de boodschap. Gedeputeerde Andriessen zei trots: “Wij hebben geen last van beperkingen. Er kan overal ruim worden gebouwd. De woonconsument rekent zich rijk en haalt al zijn neus op voor een nieuwe woning die niet aan het water grenst.
Een voorbeeld van landschappelijke inpassing die werd bedacht, gaat volgens het bosmuisprincipe: in de beschutting van het groen de blik in de verte gericht en toch zelf niet gezien worden.
Zich bewust van het taboe dat kleeft aan ingrijpen in landelijk gebied, onderstreepte De Roo dat ingrijpen juist moet om de kwaliteit te verbeteren. “Anders hobbelt deze zeker achteruit.” Verrommeling, witte schimmel, onsamenhangende bebouwing, dozen langs de snelweg: Friesland kent al het allemaal.
Andriessen maakte alleen een kanttekening voor het geval er al te ambitieuze bouwplannen zouden komen: daar heeft Friesland de mensen niet voor. “We zitten met een krimpscenario qua bevolkingsaantallen er moet geen nieuwe verhuisbeweging komen die ten koste gaat van bestaande woongebieden.”

Reageer op dit artikel