nieuws

Foute start RandstadRail geen reden tot vermaning

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Huizinga-Heringa (verkeer) ziet geen reden om bestuurders van het stadsgewest Haaglanden op de vingers te tikken vanwege de problemen met het lightrailsysteem RandstadRail.

“Ik beschik niet over informatie dat het onverantwoord was het spoorwegnetwerk in gebruik te nemen en ook niet over concreet bewijs dat veiligheidsproblemen verzwegen zouden zijn”, zegt de staatssecretaris in haar antwoord op vragen van de Kamercommissie Verkeer en Waterstaat.
De Volkskrant schreef eind januari dat het stadsgewest heeft verzuimd de Inspectie Verkeer en Waterstaat op de hoogte te stellen van de problemen in de voorbereidende fase van RandstadRail. Daardoor gaf de inspectie toestemming op het tracé te gaan rijden terwijl er voortdurend problemen zouden zijn geweest met het mechaniek en de software van de wissels.

Gewond

Het lightrailsysteem in de regio Den Haag-Rotterdam-Zoetermeer kampt al maanden met problemen. Eind november raakten in Den Haag zeventien mensen gewond toen twee voertuigen van RandstadRail vlak na elkaar ontspoorden. Dat waren de laatste in een reeks ontsporingen, die verschillende oorzaken hadden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat legde de lijn tot nader order stil. Alleen tussen Hofplein en Nootdorp bleven voertuigen rijden.

Veiligheid

In haar brief aan de Kamer benadrukt Huizinga-Heringa dat de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat pas groen licht voor de her in gebruikname van het totale interlokale traject geeft als de veiligheid “afdoende” bewezen is. “Met name de veilige werking van de wissels zal onder andere in een proefbedrijf zonder reizigers aangetoond moeten worden”, aldus de staatssecretaris.
Ze wijst erop dat er nog een onderzoek loopt van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat naar de ontsporing in Leidschendam eind november vorig jaar. Het onderzoek wordt volgend maand afgerond.
RandstadRail kent al een politiek slachtoffer. Pieter van Woensel stapte eind februari op als wethouder Verkeer en Vervoer in Den Haag in verband met de aanhoudende problemen die het project teisteren. Direct reden voor de wethouder om op te stappen vormde de budgetoverschrijding van de lightrailverbinding met 12 miljoen euro.

Reageer op dit artikel