nieuws

FNV slaat alarm over veiligheid op spoor

bouwbreed

De opslitsing van het spoorbedrijf en uitbesteding van werk aan proces- en onderaannemers is een belangrijke oorzaak van onveiligheid op het spoor. Dit concludeert FNV Bondgenoten uit de klachten die via een meldlijn zijn binnengekomen.

“Van Lage Zwaluwe naar Breda en terug verplaatsen mijn nieren zich”. Het is de meest plastische reactie van een treinbestuurder over de kwaliteit van het spoor. “Van Dordrecht naar Rotterdam in de tunnel bij Barendrecht liggen voor mijn gevoel verkeersdrempels”, meent een andere.
Ze geven volgens Bondgenoten aan dat het slecht is gesteld met het onderhoud aan het bestaande spoor. Meer dan een kwart van de meldingen ging juist over de toestand van de infrastructuur. Een curieuze daarbij was een melding dat er hoe langer hoe meer railklemmen los langs het spoor liggen.
De meeste meldingen, bijna de helft gaat over aanrijdgevaar als gevolg van verwarrende of slecht zichtbare seinen en disfunctioneren van het automatische treinbeveiligingssysteem. Dat laatste is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest van het overlijden van een spoorwegwerker die werd aangereden door een internationale trein bij het Feyenoord-station.
De splitsing van het spoor is daarbij een belangrijke oorzaak, meent Bondgenoten. Elk afzonderlijk onderdeel hanteert zijn eigen veiligheidseisen, die ook nog eens anders gehanteerd worden.
Zo wordt bij NS reizigers een STS-passage, waarbij STS staat voor stoptonend sein, populair gezegd het rijden door rood licht, hoog opgenomen. Bij cargo wordt daar op rangeerterreinen veel laconieker mee omgegaan. Dat geeft dan een veiligheidsrisico op het spoor.

Communicatie

Opvallend is dat ook nieuw aangelegd spoor de toets der kritiek niet kan doorstaan. Zo loopt het materieel op de lijn tussen Naarden en Bussum zeer onrustig terwijl dat stuk spoor recent vernieuwd is.
De communicatie blijkt evenmin waterdicht. Een treinbestuurder verbaast zich erover toen hij van Gouda naar Utrecht reed en werd omgeleid via een zijspoor bij Oudewater, dat er volop mensen op dat baanvak aan het werk waren. Normaal hoort hij dan een aanwijzing te krijgen, maar die was er niet.
Volgens Bondgenoten is er nog een probleem. En dat is onvoldoende regiefunctie en expertiseverlies bij ProRail. Verder worden er nieuwe technieken en methodes gebruikt die niet altijd onvoldoende uitgerijpt lijken te zijn.
Maar oorzaak nummer éé n is en blijft de liberalisering en daardoor versnippering op het spoor, waardoor niemand zich meer integraal verantwoordelijk voelt. De bond wijst erop dat in januari van dit jaar het Europees Parlement zich juist tegen de liberalisering heeft gekant, juist vanwege de problemen die als eerste in Engeland zijn opgedoemd maar nu ook in ons land veelvuldig voorkomen.

Reageer op dit artikel