nieuws

FNV Bouw wacht af in zaak rond brand Catshuis

bouwbreed

FNV Bouw houdt de vinger aan pols in de zaak rond de brand in het Catshuis in 2004. De bond is teleurgesteld dat het gerechtshof in Den Haag geen gronden zag om nu al de Rijksgebouwendienst te laten vervolgen. Maar er doet zich in april nog een mogelijkheid voor om het hof opnieuw te overtuigen.

In deze zaak gaat het om het binnenshuis verboden gebruik van thinner. Schilders deden dat toch om de waslaag van de vloer te krijgen. De werkgever van de bij de brand omgekomen schilder heeft inmiddels wel een boete gekregen, maar de opdrachtgever werd niet eens vervolgd.
Dat vindt de bond opmerkelijk, omdat in de strafzaak tegen de werkgever de rechtbank uitsprak dat het haast niet anders kan zijn geweest dan dat de betrokken ambtenaren van de Rijksgebouwendienst op de hoogte waren van het gebruik van de thinner. Het hof concludeert uit die uitspraak dat er hoogstens sprake is van vermoedens van wetenschap. Dat is onvoldoende voor de bewijsvoering in een strafzaak.
In april echter zal er nog een getuigenverhoor plaatsvinden in een procedure die de weduwe van de schilder heeft aangespannen om schadevergoeding. Tijdens de eerdere strafzaak heeft een ambtenaar uitgesproken dat iedereen moet hebben geweten van het thinnergebruik. Anderen ontkennen dat of hebben last van een zwak geheugen.
Het getuigenverhoor in april kan wellicht nieuwe feiten boven water brengen op basis waarvan een strafzaak tegen de Rijksgebouwendienst wel mogelijk is. Mocht dat zo zijn, dan zal FNV Bouw opnieuw een procedure starten om de Rijksgebouwendienst als opdrachtgever voor de strafrechter te krijgen.

Reageer op dit artikel