nieuws

Flexibel planproces stedelijke ontwikkeling

bouwbreed

Het planproces bij grootschalige stedelijke herontwikkelingsprojecten moet opener zijn en meer flexibel. Het proces zou gebaseerd moeten zijn op een duidelijke langetermijnvisie op stedelijke kwaliteit.

Het planproces bij grootschalige stedelijke herontwikkelingsprojecten moet opener zijn en meer flexibel. Het proces zou gebaseerd moeten zijn op een duidelijke langetermijnvisie op stedelijke kwaliteit.
Daarom deed promovendus Trip onderzoek aan de TU Delft naar de rol van stedelijke kwaliteit in grootschalige stedelijke herontwikkeling. De promovendus deed dat aan de hand van Richard Florida’s concept van de ‘quality of place’.
Het onderzoek was nodig omdat grootschalige stedelijke herontwikkelingsprojecten tot nu toe vanuit het perspectief van de gebruikers van het gebied vaak te weinig perspectief bieden.

Reageer op dit artikel