nieuws

Enquêtecommissie garage Museumpark van start

bouwbreed

Een vijfkoppige enquêtecommissie onderzoekt vanaf komende week de gang van zaken rond de bouw van een parkeergarage annex waterberging in het Rotterdamse Museumpark. Ambtenaren, politici en bouwers worden daarbij onder ede gehoord.

De raadsenquête, het zwaarste controlemiddel van de gemeenteraad, moet meer duidelijk maken over missers op het bouwproject. Volgens schattingen van Audit Services Rotterdams (ASR) gaan die leiden tot een kostenoverschrijding van 13,6 tot 20,4 miljoen euro. Het onderzoek richt zich op technische voorbereiding, financiering, ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming, sturing en uitvoering van het project. Ook worden de afspraken met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over parkeerplaatsen en overdracht van grond onder de loep genomen. Met name de communicatie tussen gemeentelijke diensten onderling en met de politiek, de risicoafweging bij technische keuzes en de informatievoorziening door de diensten en het gemeentebestuur spelen een belangrijke rol in het onderzoek. De enquête moet vooral lessen opleveren voor toekomstige bouwprojecten. Het besluit of de parkeergarage wordt afgebouwd valt in mei, onafhankelijk van de enquête.

Namen

De namen van op te roepen getuigen en deskundigen zijn nog niet bekend. In de eerste fase van het onderzoek worden die aangewezen. Voorzitter van de enquêtecommissie is PvdA’er Tom Harreman. Het is de eerste keer dat de Rotterdamse gemeenteraad een enquête houdt. Het gemeentebestuur heeft er 166.000 euro voor uitgetrokken.

Reageer op dit artikel