nieuws

‘Energiebesparing woningen stimuleren’

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Woonbond hebben ministers Cramer (VROM) en Vogelaar (wonen) in een open brief gevraagd om krachtige maatregelen te nemen om energiebesparing in de bestaande woningvoorraad te stimuleren.

De Stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Woonbond hebben ministers Cramer (VROM) en Vogelaar (wonen) in een open brief gevraagd om krachtige maatregelen te nemen om energiebesparing in de bestaande woningvoorraad te stimuleren.
Zo pleiten zij voor een door marktpartijen te vullen fonds om woningeigenaren te prikkelen energiebesparende maatregelen te nemen. Ook willen de twee organisaties dat een slecht geïsoleerde woning puntenaftrek in het Woningwaarderingstelsel (WWS) krijgt. De stichting Natuur en Milieu en de Woonbond vinden daarnaast dat de ministers snel meerjarenafspraken met woningcorporaties moeten koppelen aan resultaatverplichting. De organisaties zien veel mogelijkheden om energiebesparing te koppelen aan de voorgenomen investeringen van het nieuwe kabinet in probleemwijken.
Het voornemen van het kabinet om 2 procent energie per jaar te besparen heeft producent van isolatiemateriaal Rockwool ertoe gebracht een notitie naar de Tweede Kamer te sturen. Daarin pleit Rockwool voor intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen om energiebesparende maatregelen voor woningen goed op te pakken.

Reageer op dit artikel