nieuws

Een derde van ziekenhuizen werkt aan bouwplan

bouwbreed

Een derde van de 132 Nederlandse ziekenhuizen heeft nieuw- of verbouwplannen. Dat blijkt uit onderzoek van het College bouw zorginstellingen. Het aantal ziekenhuizen met nieuwbouwplannen is daarmee groter dan normaal, zo stelt de toezichthouder op de huisvesting van zorg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Volgens het Bouwcollege, zoals de zorgvastgoedspecialist in de wandelgangen bekendstaat, is de bouwpiek bij ziekenhuizen het gevolg van het aanhouden van bouwplannen in de jaren negentig door het ministerie van VWS. “Destijds zijn bouwplannen uitgesteld omdat het ministerie vreesde dat net gefuseerde ziekenhuizen te veel bedden zouden krijgen”, licht Fred Bisschop van het Bouwcollege de ontwikkelingen in de zorgsector toe.
Een andere factor die volgens Bisschop het huidige bouwvolume van ziekenhuizen beïnvloedt, is de ouderdom van de huisvesting. “In de jaren zeventig zijn veel ziekenhuizen neergezet. Van de door ons onderzochte ziekenhuizen is een vijfde in die tijd gebouwd. Je merkt nu dat de nieuwbouw van toen wordt vervangen of opgeknapt.”
De bouwplannen van de ziekenhuizen worden naar verwachting de komende vijf jaar uitgevoerd. In de door het Bouwcollege voorspelde opdrachtenstroom zitten naast plannen die al dit of volgend jaar op de markt komen, ook projecten die over enkele jaren in de uitvoerende fase komen.

Eisen

De huisvesting van de ziekenhuizen die geen bouwplannen hebben, 88 in het totaal, verkeert in goede staat. “Ziekenhuizen zijn er opvallend goed in geslaagd hun gebouwen aan te passen aan de nieuwe eisen. Dat de ziekenhuizen er zo goed uit zouden komen, valt ons erg mee”, stelt Bisschop. Daarbij vergelijkt hij de staat van de ziekenhuizen met andere zorginstellingen, bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Bisschop: “Uit eerder onderzoek blijkt dat in die twee zorgsectoren ongeveer de helft van de huisvesting niet voldoet.”
Punt van aandacht voor de ziekenhuizen is de staat van de afdelingen voor intensieve zorg. Eén op de tien afdelingen voor intensive care van ziekenhuizen zonder grootschalige bouwplannen voldoet niet aan de normen van het bouwcollege. Voor 3 procent van de probleemgevallen liggen plannen op de plank om de gebreken op te lossen. Acht procent blijft voorlopig onder de maat. “De mensen lopen geen gevaar. Maar tussen de over het algemeen goede scores, valt deze wel op. Want je zou willen dat juist op dit gebied de prestaties goed zijn.”
De problemen in de ruimtes voor intensieve zorg hebben vooral betrekking op de grote en afmetingen van de ruimte. De minimum nieuwbouweis voor het oppervlak van zo’n kamer is 18 vierkante meter.
Op pagina 2:
Zorgstelsel maakt instellingen kritisch op huisvesting

Reageer op dit artikel