nieuws

Directe koppeling tussen eigenaar en bouwwerk

bouwbreed

Particulieren en vastgoedhandelaren moeten vanaf komende maand bij de aankoop van een pand of kantoor extra alert zijn dat alle opstallen legaal gebouwd zijn. Vanaf 1 april kunnen zij immers direct de rekening gepresenteerd krijgen voor een illegaal bouwwerk dat door een vorige eigenaar is gebouwd.

Na drie jaar sleutelen gaat komende maand de nieuwe gewijzigde Woningwet van kracht, waarmee VROM de aanpak van illegale bouwwerken wil aanscherpen en de handhaving van de bouwregels wil verbeteren. Directe aanleiding voor de aanpassingen was een aantal rampen en bijna rampen, vertelt VROM-ambtenaar Bert Rademaker. “De brand in het café in Volendam was de eerste aanleiding maar ook bij het parkeerdek in Tiel en de Achmea-toren in Leeuwarden bleek de noodzaak om tot een betere handhaving te komen.”
In de nieuwe Woningwet komt een directe koppeling tussen een bouwwerk en de eigenaar, waarmee die ook aansprakelijk wordt voor illegale bouwactiviteiten van vorige eigenaren. Voorheen was het voor gemeenten niet eenvoudig om tegen illegale bouwwerken op te treden als ze inmiddels van eigenaar waren veranderd, zegt Rademaker. “De instrumenten die gemeenten hadden waren gekoppeld aan de overtreder, dat wil zeggen degene die gebouwd heeft. Een nieuwe eigenaar was op basis van de wet geen overtreder en dus lastig aan te pakken. Een gemeente kon bestuursdwang toepassen voor sloop van een illegaal bouwwerk, maar de kosten konden niet verhaald worden op de nieuwe eigenaar.”
Met de nieuwe Woningwet wordt dit wel mogelijk, aldus de ambtenaar. De wet is zodanig aangescherpt dat het niet alleen verboden is te bouwen zonder vergunning, maar dat het ook verboden is een illegaal bouwwerk in stand te houden. “De illegaliteit blijft verbonden aan het bouwwerk en gaat daarmee automatisch over van de oude eigenaar naar nieuwe eigenaar.” Rademaker denkt dat de vraag of iets al dan dan niet illegaal is gebouwd een “issue” zal worden bij iedere eigendomsoverdracht. In koopcontracten zullen passages komen die eventuele aansprakelijkheid regelen, verwacht hij. “Voor gemeenten wordt het in ieder geval een stuk makkelijker om de kosten te verhalen.”

Vereenvoudiging

Gemeenten hebben ook veel baat bij de vereenvoudiging van de procedure als ze aanlopen tegen een bouwwerk dat niet voldoet aan het Bouwbesluit, vertelt de VROM-ambtenaar. Voorheen kon een gemeente pas echt in actie komen als de betreffende eigenaar een formele waarschuwing met een termijn om de boel te repareren had genegeerd. “Het kwam erop neer dat je een televisie steelt, daar thuis naar gaat kijken en dan van de politie te horen krijgt dat je hem binnen drie maanden terug moet brengen omdat je anders een boete krijgt”, aldus Rademaker.
Op basis van de nieuwe wet kunnen toezichthouders direct actie ondernemen en bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. “Als een bouwwerk niet voldoet ben je voortaan meteen in overtreding. Gemeenten kunnen daardoor rechtstreeks handhaven. De burgers worden daarmee ook geprikkeld om de regels echt na te leven. Als ik voorheen een weggerot balkonhek had, kon ik zorgeloos verder leven zolang ik geen formele aanschrijving had. Nu ben ik dus direct in overtreding.”

Reageer op dit artikel