nieuws

DHV werkt aan steeds internationaler gezicht

bouwbreed

DHV koerst dit jaar af op een omzet van 390 miljoen euro. De operationele marge zal stijgen tot boven de 5 procent.

Het Amersfoortse ingenieursbureau heeft afgelopen jaar duidelijk een tandje bijgezet. Niet alleen zat DHV dichter op de markt, kostenbesparingen en hogere bezettingsgraden voerden de slagkracht op. De omzet steeg met 17 procent tot 351,6 miljoen euro. De winst verdubbelde tot 7,3 miljoen euro. DHV profiteert van de aantrekkende markten. Bovendien schijnen klanten in toenemende mate weer te selecteren op kwaliteit.
De activiteiten van DHV krijgen een steeds internationaler karakter. Mikpunt is om over twee jaar 60 procent van het geld te verdienen in het buitenland. Nu nog is het Nederlands aandeel 52 procent.
Afgelopen jaar droeg de consolidatie van de Zuid-Afrikaanse dochter SSI flink bij aan de omzetstijging. De overige groei komt vooral uit de segmenten Ruimte & Mobiliteit en Luchtvaart. De omzet in Europa bleef achter bij de verwachtingen. Nederland daarentegen gaf ruimte voor een stevige autonome groei. Vooral de markten voor mobiliteit en water maar ook ruimtelijke ontwikkeling en milieu leverden een goede oogst op.

Luchthavens

De dochterbedrijven Naco en SSI werkten vorig jaar succesvol samen bij talrijke luchthavenprojecten. Door de bundeling van kennis en activiteiten haalde het duo belangrijke orders binnen in Johannesburg en Abu Dhabi. Naco heeft met Delcan (40 procent DHV) een belang genomen in het Amerikaanse bureau Innova Aviation Consulting. De transactie versterkt DHV’s positie als adviseur in de luchtvaart.
DHV haalde vorig jaar de opdracht binnen voor ingenieurswerk ten behoeve van de openbaarvervoersterminal bij station Breda. Een heel ander karwei is het parkmanagement, dat in Geleen overgenomen is van DSM Chemelot. Verder van huis verwierf DHV zich de opdracht om de Taiwanese stad Kaohsiung 15 jaar van goed drink- en industriewater te voorzien.
DHV haalde vorig jaar 35 procent van zijn werk weg bij overheden. Nog eens 23 procent van de orders komt van nutsbedrijven en semi-overheden. Het aandeel van de industrie en zakelijke dienstverlening bedraagt 31 procent. De resterende 11 procent van de omzet wordt betaald door internationale financiers.

Reageer op dit artikel