nieuws

Dekker laakt lichte stijging huurprijzen

bouwbreed Premium

Oud-minster Sybilla Dekker laakt de eenzijdige visie van het huidige kabinet op de volkshuisvesting. “Een huurverhoging van 1,1 procent lijkt leuk op de korte termijn, maar heeft gevolgen voor de langere termijn”, zei ze tijdens de jaarvergadering van Bouwend Nederland regio Randstad Noord.

De oud-bewindsvrouwe vindt het nog steeds jammer dat er geen commissie is ingesteld die het totale volkshuisvestingsbeleid onder de loep neemt. Nu dreigt het gevaar dat onderdeeltjes er uitgeplukt worden waar “leuke dingen voor de mensen” mee gedaan worden.
Daarbij richtte ze haar pijlen nu op het besluit om de huurverhoging te beperken tot het inflatiepercentage van 1,1 procent. “Dat betekent minder investeringen. Dat is jammer omdat er nog steeds een grote vraag naar woningen is. Bovendien zul je de te lage huurstijging later weer moeten inhalen. Het geeft dus slechts een kortetermijneffect”, aldus Dekker.
De aanwezige aannemers maakten zich over hele andere zaken zorgen. Zo ergerde Rob Compaan zich aan de “standbeeldpolitiek” van menig wethouder. Die wil in een bouwplan appartementen hebben, terwijl daar weinig vraag naar is. Bovendien zijn de grondprijzen zodanig dat betaalbare woningen bijna onmogelijk worden.
Zijn collega Piet Veerman uit Woerden was het daar volledig mee eens. In zijn woonplaats doet de grond nu al gemiddeld 600 euro. Hoe kan je dan nog starters op de woningmarkt aan een nieuwe woning helpen, vroeg hij zich retorisch af. Tenzij er hele kleine woningen gemaakt worden. Maar daar zitten starters ook niet op te wachten getuige het feit dat die ook niets zien in de kleine wonink­jes uit de jaren ’30.
Dekker kon enig begrip opbrengen voor de problemen waar de bouwers tegen aanlopen. Maar, zo zei ze, “jullie zitten aan de onderhandelingstafel”. Dat dit niet echt zoden aan de dijk zet omdat er altijd wel een bedrijf gevonden wordt dat het plan wil bouwen, is wethouders niet kwalijk te nemen.

Personeelsbeleid

Directeur Arbeidszaken van Bouwend Nederland Mario van der Ent riep de aannemers op na te denken over een modern personeelsbeleid. Door de vergrijzing zullen de komende jaren heel wat bouwvakkers met pensioen gaan. Alleen maar kijken naar Polen of andere nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa lost dat niet op.
Er zal gekeken moeten worden naar nieuwe groepen als vrouwen en allochtonen. Dat betekent dan direct dat ook anders omgegaan moet worden met de arbeidsorganisatie. “Arbeid heeft een andere betekenis gekregen in het gezinsleven. Vroeger stond arbeid op plaats een of twee, nu op plaats vier of vijf”, aldus Van der Ent.
Ook zijn er meer tweeverdieners en leven er meer wensen voor deeltijdwerk, ook in de bouw. Dat vergt van werkgevers anders omgaan met werktijden en indelen van ploegen.

Reageer op dit artikel