nieuws

Cramer komt met aanpak verrommeling

bouwbreed

Minister Cramer (VROM) wil de verrommeling van het landschap in Nederland een halt toeroepen. De minister werkt aan “nadere spelregels” voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kassen en woningbouw.

Minister Cramer (VROM) wil de verrommeling van het landschap in Nederland een halt toeroepen. De minister werkt aan “nadere spelregels” voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kassen en woningbouw.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister gisteren onderschreven dat het Rijk meer regie moet voeren bij het ruimtelijke beleid. Het uitgangspunt van de Nota Ruimte – decentraal wat kan, centraal wat moet – blijft overeind stelt Cramer. Ze vindt niettemin dat het Rijk zich de komende kabinetsperiode nadrukkelijker moet bezighouden met het ruimtelijke beleid. Niet alleen de verrommeling, maar ook de klimaatverandering en bevolkingskrimp vragen daarom.
In de brief, waarin de minister haar acht prioriteiten toelicht, schrijft ze dat ze in het te ontwikkelen programma “Mooi Nederland” nieuwe accenten zal leggen. Boven aan de lijst staan daarbij nieuwe regels om de verrommeling tegen te gaan. De minister werkt daarnaast aan een visie voor de bescherming van panorama’s langs de snelweg. Ook kondigt zij aan met plannen te komen om de kwaliteit van de woningbouw te bevorderen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels