nieuws

‘Concepten moeten meer zijn dan folder met marketingsausje’

bouwbreed Premium

Bedrijven die een concept lanceren om de markt te veroveren, zullen ervoor moeten zorgen dat het meer is dan een mooie schets met een marketingsausje erover. “Een geslaagd bouwconcept vraagt doorvertaling in de bedrijfsprocessen. Essentieel daarvoor zijn directies met visie op de bouw”, vindt Willem de Bont van Bureau de Bont, dat zich toelegt op organisatie en ontwikkeling.

Directies van bedrijven denken vaak dat ‘concepten’ het heilige woord is voor succes. Ze hebben het gevoel dat ze daarmee voorwaarts integreren. Ze maken glossy folders die ze rondsturen. Dat levert ze doorgaans weinig op, waardoor zo’n concept een stille dood sterft. Vaak is het bedachte concept niet meer dan alleen maar een schets met een marketingsausje erover.
Commercieel kiezen voor concepten betekent dat een gekozen concept ook in de productie bepalend moet zijn. Als goed voorbeeld noemt De Bont het concept voor installaties voor panden van 750 tot 7500 vierkante meter. Bureau de Bont heeft meegedacht bij de ontwikkeling daarvan. Het concept kent drie smaken: ‘basis’, ‘beter’ en ‘excellent’. Deze procesgedreven aanpak voor de installaties blijkt goed aan te slaan. Directies vinden het interessant, maar vervallen volgens De Bont te snel weer in de vertrouwde projectmatige aanpak.
Een concept levert per definitie een lagere kostprijs dan een oplossing die de vraag precies volgt. Dat kan alleen als vooraf goed wordt nagedacht, keuzes worden gemaakt en de mogelijkheden worden beperkt. Dat maakt het goedkoper voor de klant. Wil een concept slagen dan moet het bedrijf dat ook doorvertalen in de bedrijfsprocessen.
Bijvoorbeeld parkeren in de stad. Dat is bij gemeenten echt een issue. Bedrijven met een ‘parkeerconcept’ zijn er wel, maar na eventjes bij een klant te zijn geweest vragen bouwbedrijven toch of ze hem ook mogen bouwen. De Bont vindt dat je dat niet moet doen. “Je moet met gemeenten aan tafel gaan zitten en je verdiepen in de vraag hoe het is gesteld met het mobiliteitsprobleem in de gemeente. Hoe je als bouwer om wilt gaan met hun parkeerprobleem. Op een gepast moment is dan altijd te melden dat er een concept voorhanden is.”
Het maken van een goed concept vergt een duidelijke visie op de bouw. Momenteel is de bouw nog teveel operationeel gedreven en dat levert te weinig rendement op, vindt De Bont. Veel wat in het voortraject moet gebeuren gaat tegenwoordig met behulp van een computerpakket. Dat heeft zijn nadelen zoals in de adviespraktijk van bureau De Bont is vastgesteld. Het komt bijvoorbeeld voor dat projectleiders, gevraagd wat ze doen als er wat fout is gegaan, alleen maar zeggen dat ze er voor zorgen dat het voortaan niet meer fout gaat. Dat slaat volgens De Bont nergens op. “Het is eigenlijk aan de projectleider de zaak van te voren zo aan te sturen dat er in beginsel niks fout kan gaan. Dat vergt dat wordt nagedacht vanuit een bepaalde visie op het bouwen.”
Behalve visie moet het volgens De Bont ook nog zo zijn dat het bedrijf en de klant concepten en ideeën vanuit dezelfde perceptie benaderen. Zo niet dan zijn problemen onvermijdelijk. Als voorbeeld noemt hij de bouw van het Shell Research Center in Amsterdam Noord. Het project is in augustus 2005 door Shell opgedragen aan Heijmans met een bouwtijd van 24 maanden. Het is nu al ruim 2007 en de ruwbouw is volgens De Bont nog niet klaar.
Heijmans heeft een prijs afgegeven die onder het beschikbare budget lag. Shell is gegaan voor de laagste prijs en een gedeeltelijke engineering. Er gaapt echter een groot gat tussen de wijze waarop de opdrachtgever denkt over de opdracht en hoe de aannemer er over denkt, meent De Bont. De bouwer denkt een opdracht te hebben die dicht ligt bij de traditionele waarbij de opdrachtgever al het ontwerp- en detailleerwerk doet. De opdrachtgever meent echter iets opgedragen te hebben dat dicht bij design & construct ligt, waarbij juist de opdrachtnemer dat werk doet. Dat verschil verklaart dat de uitvoering stroef loopt, verklaart De Bont de achterstand.

Reageer op dit artikel