nieuws

CNV ziet vooral voordelen aan internetpeiling cao

bouwbreed Premium

Met een landelijke internetenquête waaraan iedereen vrij kan deelnemen, wil de vakbond CNV Metaal en Elektro peilen welke wensen er leven voor een nieuwe cao in de metalektrosector.

De vragenlijst richt zich op alle 180.000 medewerkers in de metalelektrobranche. Omdat de enquête niet alleen bedoeld is voor bondsleden, maar via www.cao-onderzoek.nl toegankelijk is, kunnen kwaadwillenden de uitkomsten van het onderzoek probleemloos beïnvloeden.
Jan Wevers, landelijk onderhandelaar van de vakorganisatie, heeft desondanks vertrouwen in de peiling. “Het is een theoretische mogelijkheid, waarover ik me niet ongerust maak. Er zijn voldoende technieken voorhanden om een zuiver beeld te krijgen van wat de werknemers uit de branche verwachten van een nieuwe cao.”

Stellingen

Deelnemers krijgen via het internetadres een aantal stellingen voorgelegd waarop ze met ja of nee kunnen antwoorden. Bijvoorbeeld: “De maximale arbeidsduur kan uit de cao. Iedereen moet zelf kunnen bepalen hoe lang hij wil werken.” Een andere stelling luidt: “De cao moet ruimte bieden om mijn persoonlijke prestaties te belonen.”
Daarnaast wordt de deelnemers onder meer gevraagd of ze wel of niet werkzaam zijn in de metalektro en bij welk bedrijf ze in dienst zijn. De uitkomst van de peiling beschouwt de vakorganisatie als een raadgevend referendum.
Omdat de vragen zonder wachtwoord of inlogcode toegankelijk zijn, dringt de vergelijking zich op met de verkiezing van de Grootste Nederlander in 2004. Ook toen ging het om een vrij toegankelijke internetpeiling. Een groep aanhangers van de vermoorde politicus Pim Fortuyn greep die mogelijkheid aan om hun vereerde voorman tot grootste landgenoot te verkiezen.

Effect

Wevers verwacht een dergelijk effect niet bij het onderzoek van zijn vakbond. Hij wijst er daarbij op dat de deelnemers onder meer kunnen aangeven of ze wel of niet lid zijn van de vakorganisatie en bij welk bedrijf ze werkzaam zijn. “Stel dat er van een onderneming meer deelnemers zijn dan er bij dat bedrijf werken, dan pikken we dat er zo uit. Natuurlijk kan er wel eens iets door glippen, maar over het geheel genomen geeft het onderzoek een zuiver beeld van wat er leeft onder de medewerkers in de sector.”
Hij ziet vooral zegeningen in de internetpeiling. “Het grote voordeel van dit onderzoek is, dat alle cao-wensen die leven in de bedrijfstak bekend worden, aangezien zowel leden als niet-leden worden opgeroepen de enquête in te vullen.”

Reageer op dit artikel