nieuws

Bouwprofessionals moeten vaker voor de klas

bouwbreed

Vorig jaar ontstond binnen de NieuwBouw, een netwerk van jonge professionals in de bouw, de behoefte om ervaringen met nieuwe bouwontwikkelingen te delen met het onderwijs. Dit resulteerde in het initiatief ‘Company to College’ dat jonge professionals faciliteert in het geven van gastcolleges en praktijkbegeleiding. Nu dit initiatief goed op stoom raakt is het volgens Theo Heida en Corné van Iersel duidelijk hoeveel behoefte er binnen het onderwijs bestaat aan input vanuit de praktijk. Maar ook dat daarvoor nog veel barrières te slechten zijn.

Onderwijs en innovatie zijn echte ‘hot items’ en staan hoog op de politieke agenda. Daarom werkt de overheid aan uiteenlopende programma’s die moeten zorgen voor de benutting van kennis vanuit het onderwijs door het bedrijfsleven. Vooral mee doorgaan, zouden wij zeggen. Maar besef wel dat dit slechts één kant van de medaille is. Want realiteit is ook dat lang niet alle onderwijsinstellingen meedraaien in de allernieuwste ontwikkelingen in de bouwpraktijk, waardoor zij lang niet altijd de beschikking hebben over de laatste inzichten.

Besluitvorming

Neem bijvoorbeeld PSIBouw als vernieuwingsprogramma in de bouwsector. Daar zijn alle technische universiteiten bij aangehaakt, waardoor zij nieuwe kennis in hun onderwijsprogramma’s kunnen pompen. Maar veel Hogescholen zitten tweede rang en missen daardoor kansen. Zij moeten via andere wegen hun behoeften vervullen.
Een eye-opener vanuit het Company to College initiatief is wel dat de grootste kennisbehoefte niet zozeer betrekking heeft op de allernieuwst R&D-intensieve innovaties. De grootste behoefte is vaak heel ‘down-to-earth’ over hoe het er in de praktijk van het bouwproces aan toegaat. Soms over innovatieve uitvoeringstechnieken, maar vaak ook over samenwerking, besluitvorming, netwerken, communicatie en marketing.
Alles waar je als afgestudeerde techneut niet op voorbereid bent maar waar de professionals bij de overheid en het bedrijfsleven wel veel ervaring mee hebben. De uitwisseling tussen praktijk en onderwijs is nog teveel een blinde vlek in het innovatiegerichte en onderwijslievende Nederland anno 2007. Gebeurt er dan helemaal niets op dat gebied?
Natuurlijk wel. Er bestaan allerlei vormen van uitwisseling. Sommigen ook geformaliseerd, zoals tussen de Haagse Hogeschool en Ballast Nedam, het lectoraat van het COB bij de Hogeschool Zeeland en de inspanningen van Kennistransfer Bouw (KTB). En natuurlijk bestaan er veel hechte relaties tussen bedrijfsleven en onderwijs via persoonlijke netwerken. Maar het is allemaal nog veel te gering. Veel organisaties zien nog te weinig de noodzaak om bij te dragen aan het onderwijs en stellen daardoor andere prioriteiten, terwijl veel onderwijsinstellingen worstelen met de vraag waar ze docenten, gastsprekers, stageplaatsen en afstudeeropdrachten vandaan moeten halen.

Regionaal

Opdrachtgevers, adviseurs, aannemers, ontwerpers: iedereen heeft belang bij de kwaliteit van het onderwijs en daarmee van hun toekomstige medewerkers. En iedereen kan daar bijdrage aan leveren. Wat dat betreft wordt van docenten steeds meer organiserend vermogen en samenwerkingsgerichtheid gevraagd.
In plaats van jarenlang hetzelfde boek te dicteren, worden kennis en ervaring naar behoefte ‘ingevlogen’ en beschikbaar gemaakt voor de studenten. Dit wordt steeds vaker regionaal georganiseerd, zodat het voor veel bedrijven interessanter wordt bij te dragen aan de kennisontwikkeling van hun toekomstige collega’s. Een allesbepalende factor hierin blijft toch de motivatie die de professionals zelf hebben om kennis en ervaring te delen.
Om een gastcollege te geven of een afstudeerder te begeleiden En die motivatie bestaat echt niet alleen bij de ‘oude garde’.
In het initiatief Company to College blijkt dat juist heel veel jonge professionals het leuk en nuttig te vinden om zich in te zetten in het onderwijs. Iedere toekomstgerichte organisatie zou mensen met die ambitie en kwaliteiten moeten koesteren en ondersteunen met tijd en middelen. Als strategische investering in de toekomst.
Theo Heida is consultant bij ProCap Projectmanagement, Utrecht en Corné van Iersel is consultant bij Nedmobiel, Breda. Als initiatiefnemers van Company to College faciliteren zij in gastcolleges, praktijkbegeleiding en feedback op onderwijsprogramma’s.
www.companytocollege.nl

Reageer op dit artikel