nieuws

Bouw op zoek naar tienduizenden stagiaires

bouwbreed

De sectoren bouw, infra, installatietechniek en afbouw hebben gezamenlijk plaats voor ruim honderdduizend stagiaires. In de bouw worden meer dan 50.000 stageplaatsen aangeboden, in de infrasector ruim 10.000 en in de installatiesector gaat het om zo’n 60.000 leerwerkplaatsen. Ook de bedrijfstak afbouw heeft een ruim aanbod van stageplekken, te weten ruim 10.000 voor schilders en stukadoors.

Het gaat daarbij om zowel kader- en middenkaderfunctionarissen, bijvoorbeeld uitvoerders en calculatoren als om bouwplaatspersoneel, zoals metselaars en bouwplaatsassistenten. Dat blijkt uit www.stagemarkt.nl, een website ontwikkeld op initiatief van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, zoals Fundeon, Savantis en Kenteq.
Door het typen van een trefwoord kunnen op de website alle stageplekken voor een sector of een beroep worden opgevraagd. Ook is het mogelijk te zoeken naar stageplekken aan de hand van de naam van een beroep. Dan blijkt dat onder meer ruim 14.000 bouwplaatsassistenten, ruim 10.000 metselaars, meer dan 4000 uitvoerders, bijna 8000 (werktuig) bouwkundig tekenaars zonder moeite een stageplek kunnen vinden. Ook worden stageplaatsen aangeboden voor schilders ( ruim 9000) en uitvoerders (ongeveer 4000). Verder worden ruim 1800 stageplekken geadverteerd voor stukadoors en bijna 700 voor dakdekkers.
Provinciaal gezien zijn de koplopers Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland met respectievelijk 7486, 7444 en 7253 stageplaatsen in de aanbieding. De provincies Zeeland (29 stageplekken), Utrecht (390 stageplekken) en Flevoland (1534 stageplekken) blijven daar sterk bij achter.

Tekort

De kenniscentra Fundeon (bouw en infra), Savantis (schilders en afbouw) en Kenteq (installatie) geven aan dat er momenteel geen gebrek is aan stageplaatsen. Eerder is er een tekort aan leerlingen om de beschikbare plekken op te vullen. “Het is van groot belang dat alle sectoren in de bouw- en afbouwsectoren samenwerken om voldoende belangstelling te kweken voor een opleiding in onze branches”, zegt A. van der Star, woordvoerder van Savantis, kenniscentrum voor de schildersbranche.
Bouw- en infrakenniscentrum Fundeon verwacht dat de komende jaren de vraag naar kaderpersoneel verder zal groeien. Ook voor andere beroepsgroepen in de sector voorziet Fundeon een stijgende vraag naar personeel. Kenteq verwacht binnen een tot drie jaar personeelstekorten voor de sectoren elektrotechniek, de installatietechniek als de metaal. “Dit vooral vanwege de hoge vervangingsvraag.”
Ondanks het ruime aanbod van sta ges, worden voor enkele beroepen te weinig leerwerkplekken aangeboden. Zo is het stageaanbod voor rioleringswerkers, wegwerkers en allround betonstaalverwerkers matig. Ook het aantal leerwerkplekken voor restauratiestukadoors en kaderfunctionarissen voor de installatiesector is relatief gering.

Reageer op dit artikel