nieuws

Boskalis onderzoekt gevolgen waterbouw

bouwbreed

Boskalis gaat samen met partners als Shell en IHC de milieugevolgen van waterbouw laten onderzoeken. Dit maakte topman Peter Berdowski bekend tijdens de presentatie van de buitengewoon goede jaarcijfers. De samenwerking met partner Bean in de VS is opgezegd, maar Boskalis blijft daar wel aan het werk.

Baggeren en waterbouw hebben in milieukringen een nogal slechte naam. Vertroebeling van water kan het verdwijnen van soorten veroorzaken. Voor Boskalis is dat reden om samen met partners, de overheid en de wetenschap nu eens fundamenteel in kaart te brengen wat die gevolgen precies zijn.
“Behalve de maatschappelijke verantwoordelijkheid gelden uiteraard ook financieel-economische factoren”, vertelde Berdowski. Hij doelde met name op protesten en beroepen tegen waterbouwkundige werken uit de milieuhoek. Die vertragen maar al te vaak de uitvoering.
Het vijfjarige onderzoeksprogramma dat binnenkort officieel van start zal gaan, moet behalve de gevolgen voor het milieu ook gegevens opleveren over de manier waarop werk kan worden uitgevoerd. “Daar kan verschillend mee worden omgegaan. In een gebied waar veel stroming staat en dus al veel vertroebeling van het water is, kun je anders omgaan met verdergaande vertroebeling door baggeren dan in gebieden waar helder water is”, aldus Berdowski.
Als voorbeeld hoe Boskalis nu omgaat met milieuaspecten noemde de topman baggerwerk bij de haven van Gothenburg waar vertroebelingseisen waren gesteld en waar gemonitord is of aan de eisen werd voldaan. Dat kon dagelijks leiden tot andere werkmethoden. “Daar hebben we zelfs een milieuprijs voor gekregen.”

Opgezegd

Boskalis heeft verder per medio dit jaar het samenwerkingsverband met de Amerikaanse baggeraar Bean opgezegd. “In het Amerikaanse recht is het nu eenmaal zo dat een joint venture Amerikaans management moet hebben. Wij waren het niet eens over de manier waarop de zaken werden geregeld. Wij menen met onze ervaring daar verstand van te hebben.”
Probleem kan dan zijn dat Boskalis in Amerikaanse wateren niet langer kan werken dankzij de Jones Act. Die staat transporten in Amerikaanse territoriale wateren slechts toe met Amerikaanse schepen, bemand met Amerikanen en ook nog in Amerika gebouwd. “En dat in het land van free trade.”
De baggeraar denkt daar iets minder last van te hebben dan andere baggeraars. “Wij zitten in een uitzonderingspositie dankzij de zogenoemde grootvaderconstructie. Wij hadden daar toen de Jones Act werd aangescherpt de Stuyvesant varen. We mogen daarom nog steeds met één schip zelfstandig werk uitvoeren. Maar één schip is geen schip. We zoeken dus nog naar een andere partner”, aldus Berdowski.
Op pagina 2:
Boskalis boekt recordomzet van 1,3 miljard euro.

Reageer op dit artikel