nieuws

Balkenende: Milieudoel kabinet wel haalbaar

bouwbreed

Somberheid over de vraag of het kabinet zijn ambitieuze milieudoelstellingen kan halen is niet nodig. Dat zei premier Balkenende donderdag tijdens het debat over de regeringsverklaring.

GroenLinks-leider Femke Halsema wierp hem het rapport van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) voor de voeten waarin wordt gesteld dat de belangrijke doelen mogelijk niet gehaald worden, zoals een jaarlijkse energiebesparing van 2 procent. Balkenende zei het rapport als een bijdrage aan de dialoog te zien en benadrukte dat zijn kabinet er alles aan zal doen om te slagen. Het draait daarbij volgens hem niet alleen om extra geld van de overheid, maar ook om wat het veld kan doen. Ook innovatieve ontwikkelingen de komende jaren kunnen helpen, aldus de premier.
Balkenende zei de oppositiefracties nauw te willen betrekken bij de uitwerking van het regeerakkoord. Ook beloofde hij dat de ministers bij het vormgeven van de belangrijkste pijlers van het beleid zullen overleggen met de betrokken Kamercommissies. Eerder zegde het kabinet al toe zijn voornemens de komende maanden te bespreken met maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden en werkgevers. Samenwerken is het sleutelbegrip van het regeerakkoord.
Organisaties als Bouwend Nederland, Neprom, Aedes en de Unie van Waterschappen houden hun kruit droog, want de komende honderd dagen wordt er nog druk over belangrijke onderwerpen gesproken. Hun reacties op het regeerakkoord waren dan ook opvallend mild van toon. De bouwopgave van 100.000 huizen, de oude wijken, het Groene Hart en het moderniseren van de waterschappen moeten allemaal nog vorm krijgen.

Hoofdlijnen

Hetzelfde geldt voor de kilometerheffing, het schrappen van de Zuiderzeelijn en de bijbehorende alternatieven voor Almere en de noordelijke provincies. Het regeerakkoord met de bijbehorende regeringsverklaring stippelt alleen de hoofdlijnen uit, maar de uitwerking volgt nog.
Balkenende kreeg voor zijn uitgestoken hand waardering van de oppositiepartijen, maar hij slaagde er niet in hun kritiek weg te nemen. SP en GroenLinks vinden het voorgenomen beleid te weinig een trendbreuk met de vorige kabinetten-Balkenende.

Reageer op dit artikel