nieuws

Baggerperikelen Waddenzee blijven voortduren

bouwbreed

Cees van de Graaf van baggerbedrijf De Boer weet het zeker: de vaargeulen op de Waddenzee slibben dicht doordat concurrent Krul zich heeft verkeken op de omvang en complexiteit van het werk. Rijkswaterstaat ontkent.

Van de Graaf weet waarover hij praat. Jarenlang voerde zijn bedrijf samen met twee bevriende baggeraars het onderhoud aan de vaargeulen uit. “Neem nou die geul naar Ameland, Daar hadden wij continu een zuiger paraat. Als je dat niet doet, kom je daar in de problemen. Dat weten wij al jaren.”
Eind vorig jaar verloren de drie baggeraars het contract op de Wadden. Concurrent Krul legde een prijs van 2,7 miljoen euro neer en ging er met het werk vandoor. Volgens Van de Graaf heeft Rijkswaterstaat daarmee het onheil over zichzelf afgeroepen. “Voor die prijs kun je onmogelijk alle vaargeulen op de Waddenzee bevaarbaar houden. Of je moet over een soort magische machine beschikken die al het slib in één keer doet verdwijnen. Krul heeft zich verkeken. Ik zeg: voor minder dan 7 miljoen euro lukt het gewoon niet.”
Van de Graaf en zijn partners probeerden de rechter daarvan te overtuigen, in een poging gunning van het werk aan Krul te voorkomen. Dat mislukte jammerlijk.
“Dat er nu vaargeulen dichtslibben, bewijst mijn gelijk”, zegt Van de Graaf. “Ik heb Rijkswaterstaat nog zo gewaarschuwd, maar ze hebben niet willen luisteren. De kennis vloeit daar steeds meer weg. Dat is een trieste zaak.”

Wennen

Kees Tilma, hoofd waterdistrict Waddenzee van Rijkswaterstaat, geeft toe dat er problemen zijn op de Waddenzee, maar Krul is daarvoor niet verantwoordelijk. “Deze aannemer doet tot op heden zijn werk goed”, zegt Tilma resoluut. “Natuurlijk: een nieuwe aannemer, een nieuw contract en een groter onderhoudsgebied, dat is voor beide partijen even wennen.”
Volgens hem spelen echter vooral de vele stormen van afgelopen maanden de baggeraar parten. “We hebben sinds de jaren zestig niet meer zo zwaar weer gehad. Er zijn gigantische hoeveelheden sediment verplaatst. Daarvan is ook veel in de geulen terechtgekomen.”
Tilma bestrijdt met klem dat Rijkswaterstaat de rekening krijgt gepresenteerd van de keuze voor de goedkope aanbieding van Krul. “Ik heb geen oordeel over de prijs van Krul. Wij hebben destijds afgewogen of zij het werk ordentelijk zouden kunnen uitvoeren. Wij hebben geen enkel belang bij een koopje dat slecht werk oplevert.”
Dat Van de Graaf teleurgesteld is over het verliezen van het Waddenzeecontract kan het districtshoofd van Rijkswaterstaat best begrijpen. “Zijn emoties snap ik heel goed, er is ook niets mis mee. Wij hebben ook niet met plezier afscheid genomen van baggerbedrijf De Boer.”
De baggerperikelen laten inmiddels ook politiek Den Haag niet ongemoeid. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi heeft van staatssecretaris Huizinga (waterstaat) opheldering gevraagd over de kwestie.
Van de Graaf zegt zelf ook een brief naar de bewindsvrouw te hebben gestuurd. “Als het nodig is kunnen wij zo bijspringen op de Wadden”, aldus Van de Graaf. “Krul heeft ons overigens al eens benaderd. Na onze prijs te hebben ingediend heb ik niets meer van ze vernomen.”

Reageer op dit artikel