nieuws

Aanval ingezet tegen critici Zuidplaspolder

bouwbreed Premium

­- De provincie Zuid-Holland heeft ontstemd gereageerd op de oproep van de PvdA in de Tweede Kamer voor een nieuwe discussie over de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder. Volgens CDA-gedeputeerde Asje van Dijk veroorzaakt de PvdA onnodig onrust. Een heroverweging van de plannen is absoluut niet nodig, meent hij.

De openlijke twijfels die PvdA-Kamerlid Roos Vermeij heeft geuit over de bouw van 20.000 tot 30.000 woningen in de diepe polder zijn slecht gevallen bij de gedeputeerde. “Mevrouw Vermeij mag zeggen en doen wat ze wil, maar het was verstandig geweest als ze de historie erbij had betrokken”, aldus Van Dijk. “Wie zich werkelijk verdiept in de plannen, ziet dat de ontwikkeling van de Zuidplaspolder helemaal op de toekomstige klimaatverandering is berekend. Vier jaar lang hebben we alles bekeken en onderzocht: de waterhuishouding, ondergrond, en de infra-inpassing. We hebben keihard gewerkt om precies in kaart te brengen waar het mogelijk is om te bouwen en waar we vanaf moeten blijven. We gaan ook helemaal niet in de diepste putjes bouwen, maar op de hoger gelegen delen, op kleigrond en op duinruggen.”
Van Dijk wijst erop dat het Rijk de Zuidplaspolder zelf als locatie voor grootschalige woningbouw heeft aangewezen en dat de plannen landelijk zijn vastgesteld.

Aanval

Gisteren zetten in Rotterdam ook al betrokkenen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Milieufederatie, het nationaal onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte en projectorganisatie driehoek RZG Zuidplas tijdens een charmeoffensief frontaal de aanval in tegen critici van de bouwplannen. Dijkgraaf Hans Oosters van het hoogheemraadschap zei dat er juist veel mogelijk is in de diepe polder. “De deskundigen praten veel, maar er zit vaak onzin bij.” Volgens hem loopt de polder bij een dijkdoorbraak, zoals door sommigen wordt gezegd, helemaal geen 7 meter onder water. “Maximaal 1 meter 30. Daarnaast zijn de dijken erg sterk.” Florrie de Pater van Klimaat voor Ruimte zei dat de zeespiegel door de klimaatverandering maximaal 85 centimeter zal stijgen. “Dat kan West-Nederland makkelijk aan.”
Oosters en directeur Ellen Verkoelen van de Milieufederatie hadden geen goed woord over voor de PvdA. De betrokken organisaties vertelden dat veel onderzoeken juist hebben uitgewezen dat bouwen in de Zuidplaspolder wel goed mogelijk is. Het hoogheemraadschap is vooral te spreken over de lagenbenadering in het ruimtelijk planproces. Daarbij wordt er eerst gekeken naar de bodem (geologie, grondwater en oppervlaktewater) voordat er überhaupt sprake is van wegen, gebouwen en natuurontwikkeling. “De Zuidplaspolder is geen afvoerputje, maar een schoolvoorbeeld van hoe het moet.”

Reageer op dit artikel