nieuws

Zwerfkeien in Friese bodem beschadigen gasbuizen

bouwbreed

De Gasunie is bij de aanleg van gasbuizen in Friesland op problemen gestuit. Bij de aanleg van een 80 kilometer lang gasleiding van Groningen naar Noord-Holland hebben keien in de Friese veengrond al twee buizen beschadigd. In beide gevallen zijn nieuwe gestuurde boringen nodig.

Gasunie besloot begin deze maand dat de buis, die eind vorig jaar over 700 meter onder het Prinses Margrietkanaal bij Jirnsum werd doorgetrokken, opnieuw moet worden gelegd. De coating van de gasbuis raakte door zwerfkeien zodanig beschadigd dat het Groninger gasbedrijf de leiding niet meer wil gebruiken. Twintig kilometer verderop blijkt nu eenzelfde probleem te spelen. Bij Oudega is een gasbuis gelegd die eveneens beschadigd raakte, maar bovendien na reparatie niet meer in de gang bleek te passen.
Op beide locaties moet een nieuwe boring plaatsvinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Frycap, waarin pijpleidingspecialisten Nacap, A. Hak Leidingbouw, Visser & Smit Hanab en Denys samenwerken. De buizen worden vlak bij de beschadigde buizen gelegd. Het hele werk neemt vier weken in beslag. De Gasunie bedenkt later wat moet gebeuren met de buizen die in de grond achterblijven.
De gasbuizen raken beschadigd, omdat de veengrond inklinkt. Pas als de grond tot rust komt, zakken de keien naar beneden en raken de gasbuis. Een sterkere beschermingslaag van polypropeen moet voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Reageer op dit artikel