nieuws

Zelfstandige afdeling ict nodig bij corporatie

bouwbreed

De ict-afdeling van woningcorporaties zou een zelfstandige afdeling moeten zijn. Ook zouden kleine woningcorporaties moeten samenwerken op ict-gebied om hun kennis te delen.

Dat stelt Joop Schoppers, teamleider ict bij woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. In opdracht van NetwIT, het platform voor ict-verantwoordelijken bij woningcorporaties, onderzocht hij hoe optimaal de ict is georganiseerd bij woningcorporaties.
Op dit moment ziet hij dat het ict-beheer meestal onder de financieel manager valt. “Maar die heeft te weinig kennis van zaken”, meent Schoppers. “Dus om te professionaliseren zou het beter zijn om een zelfstandige informatievoorziening en automatiseringsafdeling op te richten.”

Voldoende

De financiële middelen voor ict zijn volgens Schoppers voldoende aanwezig bij woningcorporaties. Per verhuureenheid besteden ze jaarlijks gemiddeld 100 euro aan ict, wat neerkomt op 1,9 procent van de omzet.
Over het algemeen is Schoppers tevreden over de manier waarop het ict-beheer is geregeld bij corporaties. Met name de grotere organisaties hebben hun automatisering redelijk goed op orde. De kleinere corporaties zouden volgens hem de mogelijkheden van ict beter moeten benutten.
“Ze zien het nu vooral als een middel dat hun gegevens in een database opslaat”, zegt Schoppers. “Dat is zonde, want automatisering kan veel meer bijdragen. Zo gebruiken grote corporaties ict ook als managementtool.” Een nieuwe ontwikkeling daarbij zijn de zogenoemde Business Intelligence systems (BI). Dat is een monitoringssysteem dat verschillende prestatie-indicatoren, zoals het ziektverzuim, de leegstand of onderhoudsklachten, registreert.
Een probleem bij veel woningcorporaties is het koppelen van verschillende programma’s. Het is vaak moeilijk om applicaties van een andere leverancier te koppelen aan het geïntegreerde basissysteem. Woningcorporaties laten zich daardoor volgens Schoppers nu te vaak leiden door de leveranciers van de basissystemen. “Vooral door fusies kan het voorkomen dat verschillende afdelingen met een ander software systeem werken”, aldus Schoppers. “Het koppelen en harmoniseren van die verschillende modules kost momenteel veel geld en tijd.”

Standaard

Schoppers steunt dan ook het initiatief van NetwIT met onder andere de Hogeschool van Amsterdam om een open standaard te ontwikkelen voor de corporatiebranche. “Als alle systemen dezelfde standaard zouden gebruiken, is het geen probleem meer om producten van verschillende leveranciers naast elkaar te gebruiken.”
Schoppers baseerde zijn resultaten hoofdzakelijk op enquêtes van 66 woningcorporaties. De respondenten zijn volgens hem representatief voor de branche aangezien ze bijna de helft van de markt vertegenwoordigen. Het onderzoek van Schoppers staat beschreven in het boek ‘Kennis moet je delen – ict optimaal georganiseerd?’ dat NetwIT presenteerde op de Bouw & ICT beurs.

Reageer op dit artikel