nieuws

Woningproductie loopt met 70.000 fors achter

bouwbreed

De woningproductie zal in 2006 niet op 80.000 uitkomen, maar op iets meer dan 70.000. Bouwend Nederland is zeer bezorgd over deze tegenvaller. Dit geldt temeer omdat de productie voor de komende jaren evenmin is verzekerd.

In de eerste elf maanden van 2006 zijn 54.700 nieuwe woningen gerealiseerd. Dat zijn er slechts 3450 meer dan een jaar eerder. Als er in december evenveel woningen gereed worden gemeld als vorig jaar, komt de totale productie in 2006 uit op 70.500. Dat is lang niet de 80.000 die oud-minister Pieter Winsemius begin november nog verwachtte te halen.
Het lagere cijfer is curieus te noemen, omdat het aantal afgegeven vergunningen zich wel positief ontwikkelt. Tot en met november 2006 zijn voor 86.000 woningen vergunningen afgegeven. Voor het hele jaar verwacht Bouwend Nederland 97.000 afgegeven vergunningen, 13.500 meer dan in 2005.
Die vergunningen blijven om de een of andere reden langer liggen dan vroeger het geval was. Gedeeltelijk komt dit doordat gemeenten zich nogal gedetailleerd willen bemoeien met het soort woningen dat ergens wordt neergezet. Daardoor ademt de feitelijke productie onvoldoende mee met veranderende wensen van woonconsumenten en de conjunctuur.

Appartementen

Dit blijkt ook uit de realisatiecijfers tot nu toe. De 3450 woningen die meer zijn gebouwd, zijn volledig toe te schrijven aan de categorie appartementen. Er zijn zelfs 200 eengezinswoningen minder gebouwd dan in 2006.
Dit is volstrekt in strijd met de woonwensen van de consument. De vraag naar appartementen neemt alleen maar af, terwijl de vraag naar eengezinswoningen toeneemt. Daarnaast leeft ook nog steeds de nodige onzekerheid bij met name kopers van woningen. Plannen op voorraad bouwen, doen ontwikkelaars allang niet meer. Een behoorlijk percentage moet toch al op tekening zijn verkocht.
Uit de cijfers blijkt verder dat met name de regio’s waar voor een belangrijk deel binnenstedelijk moet worden gebouwd, achterlopen. Met name de regio’s Stedelijke Regio Eindhoven, Holland-Rijnland en Stedendriehoek lopen sterk achter. In deze regio’s is zo’n 10 procent minder woningen gerealiseerd dan in de buitenstedelijke regio’s. Een bewijs te meer dat woningbouw in binnenstedelijk gebied moeizaam van de grond komt.
Dat is ook de reden dat ook voor de toekomst lagere realisatiecijfers worden verwacht. De bedoeling van het kabinet is vooral in te zetten op de binnensteden. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt de haalbaarheid van woningbouwprogramma’s daarmee nog verder onder druk gezet.

Reageer op dit artikel