nieuws

‘Woningproductie bedreigddoor economische groei’

bouwbreed

Het aantal nieuw te bouwen woningen kan over twee jaar weer snel dalen. Curieus genoeg is het economisch succes van dit moment daar mede debet aan. Een staatscommissie die heel breed kijkt naar de volkshuisvesting blijft gewenst.

“We zijn heel blij dat de coalitie de onzekerheid rond de hypotheekrenteaftrek heeft weggenomen. Dat betekent echter nog niet dat we gerust zijn op de ambities rond het aantal nieuw te bouwen woningen”, zegt directeur Nico Rietdijk van het Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers NVB.
Dit jaar en volgend jaar zitten er nog voldoende woningen in de pijplijn om de 80.000 tot 100.000 eenheden te halen, verwacht hij. “Wij denken zelf dat het cijfer tegen de 90.000 gereedgekomen woningen zal komen.”
Daarna echter kan het aantal weer drastisch omlaag gaan. “Er is een tekort aan plancapaciteit en grote bouwlocaties. Na de opstartproblemen lopen in de Vinex-wijken nu de tweede tranches. Maar de bedoeling is dat nu de stedelijke herstructurering aan snee moet komen. Daar praat je over complexe problemen en beroeps- en bezwaarprocedures die de nodige tijd zullen vergen, waardoor snelle uitvoering vrijwel uitgesloten is”, meent Rietdijk.
Nog meer impact op de bouwproductie kunnen de snel stijgende bouwkosten hebben. Doordat ook in andere sectoren van de bouw de productie aantrekt wordt personeel schaars. Daardoor stijgen de lonen en dus de loonkosten sneller, nog afgezien van de cao-loonstijging.
Ook worden projecten kleiner waardoor de kosten per woning hoger worden. Tenslotte hebben de toeleveranciers hun capaciteit aangepast aan de daling van de bouwproductie de afgelopen paar jaar. Samen met de prijsstijgingen van grondstoffen zorgt dit voor een forse prijsstijging van de bouwmaterialen.

Eisen

Verder hebben de garantieinstituten inmiddels allerlei eisen uit de bouwregelgeving opgenomen in hun eigen aangescherpte eisen. Ook dat kost een paar duizend euro extra. “In totaal verwachten we dat de bouwkostenstijging door al deze factoren zo’n 8 tot 10 procent gaat stijgen, waardoor het moeilijker wordt om uit de kosten te komen”, vertelt Rietdijk.
Wordt strikt de residuele grondwaardebepaling gehanteerd in een gemeente, dan is er nog weinig aan de hand. Dan zal immers de grondprijs naar beneden aangepast worden. “De grondquotes zullen naar beneden moeten. Anders worden het uiterst scherpe onderhandelingen die tot vertraging zullen leiden en dus ten koste gaan van de woningbouwproductie.”

Reageer op dit artikel