nieuws

Wettelijke keuring maakt renovatie hek extra duur

bouwbreed

De wet beschouwt iemand die een hek renoveert als fabrikant die een nieuw product maakt. Diezelfde wet verplicht de ‘fabrikant’ vervolgens om zijn aldus ontstane nieuwe product volgens de geldende normen te laten testen. Renoveren om kosten te sparen kan zo erg duur uitpakken.

Het begrip ‘fabrikant’ veroorzaakt nogal eens verwarring, constateert Rien de Groote van adviesbureau voor de metaal PKM uit Nieuwegein. In zijn visie slaat het begrip op iedereen die de functie van een product wijzigt. Ook particulieren die bij de vakhandel onderdelen kopen om bijvoorbeeld hun tuinhek automatisch open en dicht te doen worden met het monteren van de benodigdheden fabrikant. Deze status verplicht hen het aangepaste hek te laten keuren door een instelling die dat volgens de Raad voor de Accreditatie kan. Zo’n keuring maakt de renovatie van een hek duur, vindt De Groote. Wie zich aan de regels wil houden zal mede om die reden liever een nieuw en reeds gekeurd hek laten plaatsen; die keuze valt in de meeste gevallen goedkoper uit. Tot nog toe controleert de overheid niet of er op elk hek een keuringssticker zit, maar grijpt via Justitie wel in wanneer bijvoorbeeld iemand gewond raakt door een ongekeurd gerenoveerd hek. Met dat in gedachten bepleit De Groote de invoering van zogeheten typekeuringen. Aan de hand van wat de markt zoal aan hekwerken biedt worden dan de meest gangbare uitvoeringen in een eigen categorie ondergebracht en gekeurd. De meetwaarden zijn dan de specificaties van de producten die met zo’n variant overeenkomen. Een hekwerk hoeft zodoende niet opnieuw gekeurd.
De Groote verwacht dat deze typekeuring er op termijn zal komen. De bedrijfstakorganisatie Nederlandse Hekwerk Industrie beraadt zich nog op de uitvoering van deze keuring. Tot die tijd gelden de regels die onder meer de ‘hekwerknorm’ NEN-EN13241-1 voorschrijft. Eén van die regels stelt een technisch constructiedossier verplicht dat in voor iedereen te begrijpen bewoordingen de samenstelling van een hek verwoordt. Dat hoeft niet tot in detail, maar een beetje onderlegde concurrent kan met die bewoordingen zo’n hek namaken, waarschuwde De Groote. Technische voorsprong blijft daarmee een relatief begrip!

Maak van hekwerk een hekmerk

Technische voorsprong duurt maar even, weet Jeannette Verhoeven van reclame-adviesbureau Admix-Zaken zijn Zaken-Groep uit Rotterdam. Eenmaal ingehaald op het technische vlak kan een bedrijf eigenlijk alleen nog maar met telkens weer een prijsverlaging klanten trekken. Op de Hekwerkbeurs 2007 in Nieuwegein adviseerde ze fabrikanten van hun hekWERK een hekMERK te maken. Producenten moeten een merk dan niet langer zien als een kostenpost maar als een investering in naamsbekendheid. Die bekendheid valt of staat met de eenduidigheid waarmee het merk wordt gevoerd. Ook binnen het bedrijf zodat iedereen weet hoe de directie met de klanten communiceert. Een sterk merk kent ook een thema dat het liefst jaren achtereen als een rode draad door de campagnes loopt. Een merk is meer dan een verzameling meer of minder willekeurige technische feiten, waarschuwde Verhoeven. De gemiddelde afnemer toont daar ook nauwelijks interesse voor.

Reageer op dit artikel