nieuws

VNG tegen regels afstand buisleidingen

bouwbreed

De gemeenten maken zich grote zorgen over aanscherping van de regels voor de veiligheidsafstanden voor buisleidingen. Volgens de gemeenten pakken woningbouwprojecten in de buurt van leidingen miljoenen euro’s duurder uit als zij, zoals VROM beoogd, voor de kosten van de benodigde aanpassingen moeten opdraaien.

De VNG, Gasunie en VROM ruziën al geruime tijd achter de schermen over de manier waarop in Nederland moet worden omgegaan met de risico’s van pijpleidingen in de buurt van bebouwing. Aanleiding is een rapport uit 2004 waarin geconstateerd werd dat de regelgeving voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen tekortschiet. In Nederland wordt tot op de dag vandaag nog gewerkt op basis van een norm uit 1984 die voorschrijft dat er 50 meter aan weerszijden van leiding geen bebouwing mag zijn. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leverde vorig jaar het advies op de veiligheidszone te vergroten naar 275 meter aan weerszijden van een gasleiding.
De VNG trok daarop direct aan de bel en waarschuwde dat een dergelijke strenge richtlijn gemeenten flink in de problemen zou brengen. De uitbreiding van de veiligheidszone betekent feitelijk dat er vandaag de dag langs 600 kilometer gasleidingen huizen te dichtbij staan. Als het RIVM-advies tot richtlijn zou worden verheven, levert dit in totaal voor 3750 hectare knelpunten op. Het gaat dan om uitbreidingsplannen van gemeenten op grond waar een bouwverbod gaat gelden omdat er een gasleiding loopt.

Afstemmen

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Geel (milieu) vorige week laten weten dat het kabinet niet kiest voor een strikte toepassing van de nieuwe RIVM-norm voor bebouwing zoals ziekenhuizen, scholen en woningen. Afhankelijk van de dikte van de wand van de leidingen, de diepte waarop ze liggen, de druk en de stoffen die erdoor worden vervoerd, wordt de wettelijke verplichte veiligheidsafstand bepaald. Gemeenten moeten daar hun uitbreidingsplannen op afstemmen en draaien wat Van Geel betreft op voor de eventuele extra plankosten.
Voor buisleidingen die te dicht bij bestaande woningen lopen, wil Van Geel een extra beveiliging verplicht stellen. De rekening voor de sanering van bestaande knelpunten legt de staatssecretaris bij de Gasunie. Die wil wil lopende de onderhandelingen met het departement niet zeggen of ze ook bereid is voor de sanering op te draaien, waarmee naar verluidt miljarden euro’s gemoeid zijn.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten laat op haar beurt weten “bepaald niet gelukkig te zijn” met het voorstel van Van Geel. Volgens de vereniging staat hoe dan ook vast dat de huidige veiligheidszone wordt vergroot, wat betekent dat een groter gebied tot planologisch niemandsland wordt bestempeld. Dit brengt gemeenten in de problemen die uitbreidingsplannen hebben die op basis van de nieuwe regels te dicht bij leidingen liggen. Volgens de VNG lopen de extra kosten voor de geplande projecten met miljoenen euro’s op. Een rekening die uiteindelijk op het bordje komt van de toekomstige huiseigenaren, aldus de vereniging. De VNG hoopt dat de Tweede Kamer ingrijpt.

Reageer op dit artikel