nieuws

Verbreding van A12 kost 20 miljoen extra

bouwbreed

Verbreding van de A12 tussen Waterberg en Velperbroek gaat 20 miljoen extra kosten omdat minister Peijs (verkeer) andere eisen stelt dan haar voorganger Netelenbos.

De keuze voor een sobere verbreding naar twee keer drie rijstroken komt echter op 84 miljoen euro.
De meerkosten zijn volgens de minister vooral te wijten aan de keuze om het tracé over een lengte van 1,1 kilometer extra te verbreden. Bovendien worden op termijn kosten bespaard, want nu worden meteen geluidschermen en kunstwerken op de juiste breedte aangepast. De extra kosten leiden niet tot een gat op de begroting, omdat op termijn al rekening werd gehouden met verbreding.

Spitsstrook

Nieuwe verkeersstudies en de Nota mobiliteit hebben bij Peijs tot de conclusie geleid dat de aanvankelijk gekozen benuttingsvariant uit 2002 op termijn niet afdoende zal zijn. De spitsstrook zou elke dag tussen 06.00 uur en 19.00 uur open moeten zijn teneinde het verkeersaanbod op te vangen, waarmee deze in de praktijk een extra rijstrook wordt.

Permanent

De minister kiest daarom liever meteen voor permanente verbreding met een volwaardige extra rijstrook aan beide zijden en waar mogelijk daarnaast nog een extra spits- of plusstrook.
Volgens de minister past deze keuze binnen het benuttingsprogramma van de Tweede spoedwet wegverbreding en is het niet nodig om alle procedures opnieuw te doorlopen. De extra rijstrook kost 90 centimeter meer ruimte ten opzichte van de benuttingsvariant.
Bovendien blijkt verbreding een gunstig effect te hebben op de luchtkwaliteit. Op het gebied van geluid waren al extra maatregelen gepland. Afgesproken is om de resultaten van dit aanvullende lucht- en geluidonderzoek te betrekken bij het lopende onderzoek naar de studie om de weg te overkappen/overkluizen.

Reageer op dit artikel