nieuws

Syntens gaat Conga helpen met innoveren

bouwbreed Premium

Het innovatienetwerk voor ondernemers Syntens gaat gespecialiseerde aannemers helpen met innoveren. Hierover hebben het netwerk en de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga) een overeenstemming bereikt.

” In het verleden ontbrak het gespecialiseerde aannemers maar al te vaak aan ruimte om te innoveren. Dat lag vooral aan de moordende concurrentie op prijs waarbij hoofdaannemers probeerden hun onderaannemers nog eens extra uit te knijpen. Nu krijgen we de markt mee. Hoofdaannemers zien hoe langer hoe meer het nut en de noodzaak in van onze gespecialiseerde kennis in de bouwkolom en luisteren naar ons. Bovendien verandert ook de houding van grote opdrachtgevers richting hoofdaannemers en is niet langer prijs leidend. Naar ons toe zie je hoe langer hoe meer hoofdaannemers diezelfde houding aannemen”, verklaart Conga-voorzitter Arnold Blonk het innovatiestreven.
In de overeenkomst zelf heet het dat “recente ontwikkelingen in de bouwkolom, toenemende invloed van de klant en bouwprocesinnovatie, leiden tot een gestage toename van het aantal en het belang van gespecialiseerde aannemers. De groei van de sector maakt de behoefte aan gelijkwaardige en evenwichtige uitgangsposities en kansen in de bouwketen groot. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol”.
Daarbij gaat het om operationele innovaties waardoor efficiencyverbetering kan optreden en de kosten lager kunnen worden, maar ook om de positie in de keten en een betere verdeling van opdrachten over grote en kleinere aannemers. Wat dit laatste betreft lijkt de Conga de wind mee te hebben, aangezien dit ook in het coalitieakkoord wordt nagestreefd.
De samenwerking richt zich op vier thema’s waarbinnen in overleg met de leden van de Conga nog nader invulling zal worden gegeven. Het eerste thema draait er om ondernemers die in staat zijn een innovatietraject te doorlopen, in staat te stellen hun bedrijfsvoering op een dusdanig niveau te brengen d at een innovatietraject ook succesvol kan worden doorlopen.

Weersonafhankelijk

E en tweede thema is weersonafhankelijker ondernemen. De afgelopen BouwBeurs heeft voor de steigerbouwers maar weer eens aangetoond dat een sneeuwbui in staat is het werk stil te leggen. Maar ook voor andere sectoren geldt dat door kunnen werken ongeacht de weersomstandigheden goed is voor een bedrijf en voor de klant.
Marketing en ict zijn de laatste twee thema’s. Het eerste is vooral van belang vanwege de sterke concurrentie in een markt die naar verwachting niet alleen naar de laagste prijs kijkt. In zo’n markt moet een bedrijf zich profileren.
Zowel de Conga als Syntens zullen bedrijven actief gaan benaderen om deel te nemen aan het innovatieprogramma. Het gaat dan om bedrijven met tussen de 5 en 250 w erknemers.

Reageer op dit artikel