nieuws

Stuur ambtenaren op stage bij projectontwikkelaars

bouwbreed Premium

utrecht ­- Laat ambtenaren stage lopen bij projectontwikkelaars en andersom. Op die manier kunnen ze aan elkaar snuffelen en begrip voor elkaars problemen opbouwen. Voor beide partijen zou dat goed zijn.

Projectontwikkelaars zijn slechteriken die met mooie praatjes gemeenten voor hun karretje willen spannen om veel geld te verdienen. En ambtenaren zijn mensen die alleen maar volgens regeltjes kunnen leven en geen enkel begrip hebben voor de noden van de markt. Deze clich é s lijken nog steeds te leven in de ambtenarenwereld en bij marktpartijen, zo bleek tijdens het congres van de provincie Utrecht “Transparantie bij marktpartijen’.
Geen wonder was het dan ook dat vooral aanwezige gemeenteambtenaren het hartgrondig eens waren met de stelling dat het streven naar winstmaximalisatie van commerci ë le partijen haaks staat op de doelstellingen van een gemeente. De stelling ‘Gemeenten zijn onvoldoende transparant voor commerci ë le partijen’ oogstte meer aanhang bij de marktpartijen.
Het positieve was dat beide partijen zich terdege bewust zijn van hun vooroordelen tegenover elkaar. Grote vraag is dan hoe je die doorbreekt. “Laat ambtenaren bij jullie stage lopen”, was dan ook een suggestie uit de zaal, die kon rekenen op brede bijval.

Vergunningen

Dat andersom ook geen kwaad kan, bleek wel uit het onbegrip bij ontwikkelaars over de vele in hun ogen overbodige regels waaraan zij moeten voldoen alvorens maar de eerste spa de grond in kan. De vele vergunningen die dan moeten worden aangevraagd, leveren evenzoveel stressmomenten op.
Z o verhaalde Andr é Vink van Boers Veenendaal aan de hand van een uitgevoerd project waar de moderne ontwikkelaar allemaal rekening mee moet houden. Het begint al met bodemonderzoek en daaropvolgend eventueel sanering.
Als dan ook nog het grondwater gesaneerd moet worden, is het helemaal leuk. Dan is een vergunning nodig voor het onttrekken van grondwater en een vergunning voor het lozen van het schone water. Daarbij moet ook nog uitgekeken worden dat er per maand niet te veel grondwater wordt onttrokken want dan ben je de sigaar.
Het betekent in ieder geval dat de kosten fors op kunnen lopen. En dat terwijl de bijkomende kosten van een project toch al fors in de papieren lopen. Dan gaat het onder meer om leges, kosten voor stedenbouwkundige, architect, constructeur en adviseurs, de giw-garantie en aansluitkosten.
Voor de aanwezige ambtenaren leek de bijeenkomst een eye-opener te zijn. Zij verwachten dan ook zeker een vervolg hierop. Daar willen zij dan ook hun ei kwijt kunnen. Want nu waren het alleen de marktpartijen die aan het woord waren. Voor wederzijds begrip is h et ambtelijke geluid zeker nodig.

Reageer op dit artikel