nieuws

Strijd tegen verloedering achter de berm

bouwbreed

Rijksadviseur infrastructuur Jan Brouwer vindt dat het nieuwe kabinet duidelijker de regie over de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting moet voeren. “De vakinhoudelijke opvattingen van Pronk waren nog niet zo slecht”, aldus Brouwer.

De snelweg verrommelt en de Randstad dreigt een tweede rangsvestigingsplaats te worden. Brouwer die de verloedering van de ruimte achter de berm tegen moet gaan, vindt dat het nieuwe kabinet zijn kans moet grijpen. “Infrastructuur moet meer aandacht krijgen van de politiek.” De rijksadviseur pleit voor meer integrale samenwerking en vindt dat de Nota ruimte vraagt om een inspirerende toekomstvisie. “Alles staat erin maar op rijksniveau is onduidelijk wat er precies centraal georganiseerd moet worden. Dus decentraal wat kan én centraal wat moet.”
Brouwer spreekt over oeverloze discussies die uiteindelijk niet leiden tot besluiten. Een toekomstschets van Nederland zou kunnen helpen. “Niet als dictaat, maar ter inspiratie. Met daarbij de verantwoordelijkheden van het Rijk.”
Volgens Brouwer zou een superministerie ruimtelijke inrichting de kwaliteit van Nederland moeten waarborgen. Landbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening onder één hoed. “Super in de betekenis van superkwaliteit. Dat zou een krachtig signaal zijn.” De eerste rijksadviseur infrastructuur maakt zich hard voor zones langs snelwegen, waar niet mag worden gebouwd. Verder moet het nieuwe kabinet – vooral het ministerie van Economische Zaken – zijn inziens meer geld steken in het saneren van oude industriegebieden. Ook voor gemeenten ziet hij een taak weggelegd. “Ze willen zo graag bedrijventerreinen binnen hun grenzen dat ze zelfs grond langs rijkswegen voor bijna niets weggeven. Ter voorkoming van onderlinge concurrentie, zouden ze meer moeten samenwerken.”

Panoramabrief

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde VROM-minister Winsemius onlangs aan panorama’s en bebouwing langs snelwegen extra aandacht te willen geven aan de hand van een structuurvisie die panorama’s in kaart brengt en bescherming ervan regelt. Brouwer beschouwt deze brief als een positief begin. “Veel uit deze brief is me uit het hart gegrepen. Nu de uitvoering nog.”
Ruimtelijke inrichting in Nederland is volgens Brouwer een complexe zaak is. “Ruimtelijke kwaliteit staat gelukkig weer op de politieke agenda. Daar is een geweldige taak voor VROM en Rijkswaterstaat weggelegd.” Zorgen maakt Brouwer zich over het verlies van vakinhoud bij de overheid. “Die hebben we hard nodig.”
Op pagina 3:
Rijksadviseur infra rekent af met monocultuur rijksweg.

Reageer op dit artikel