nieuws

Schoenhaksondering meet risico op uitglijden

bouwbreed

Met een prototype hak­sondering probeert GeoDelft uitglij-, vastzuig-, en wegzakrisico’s op bouwterreinen in cijfers weer te geven.

De haksondering bestaat uit een handvat met daarop een rond schoenhakprofiel. De vraag is hoever de hak in de grond kan worden gedrukt. “Minder dan 2 centimeter is goed, meer dan 5 centimeter is slecht”, aldus Micheline Hounjet van GeoDelft. De benodigde kracht voor het uit de grond trekken van de hak bepaalt het vastzuigrisico. Door de hak om zijn as te laten draaien, kan de uitglijkans worden becijferd. De weerstand is dan bepalend. Tot slot wordt gekeken hoeveel gram kluit er aan de hak blijft hangen.
In opdracht van SBR heeft GeoDelft de afgelopen twee maanden de looproutes van twintig bouwlocaties onderzocht. De resultaten zijn nog niet bekend, maar Hounjet kan wel een indruk geven. “We hebben niet in de plassen gelopen.” Veel bedrijven blijken in de vorm van tijdelijke drainages goede maatregelen te nemen. Soms is het bouwterrein goed, maar vaak staan bouwvakkers tot hun knieën in de klei’.
Op pagina 3:
Cao-partijen onderzoeken
wateroverlast.

Reageer op dit artikel