nieuws

Saxenburgh Groep start pps nieuw ziekenhuis

bouwbreed

Ziekenhuis Saxenburh Groep onderzoekt de mogelijkheden om de geplande nieuwbouw van de vestiging in Hardenberg in publiek private samenwerk (pps) te bouwen. Met het project is een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid. Tot op heden is in Nederland nog nooit een ziekenhuis op deze manier gebouwd.

SDLq We hebben de haalbaarheid van pps onderzocht. En daaruit blijkt dat het kan”, vertelt directeur Bert Bunnik van de Saxenbergh Groep. De bestuurder wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de huidige locatie van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. “Hiervoor moet het huidige gebouw worden gesloopt.”
De succesvolle studie heeft minister Zalm van Financiën enthousiast gemaakt. Hij noemt het pps-project in Hardenberg: “Veelbelovend”. De zorginstelling werkt voor de uitwerking van de pps-plannen niet alleen samen met het ministerie van Financiën, ook het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft zijn medewerking aan het experiment toegezegd.
In Nederland is één keer de toepassing van pps in de zorg onderzocht. Maar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zag af van de aanbestedingsmethode omdat de constructie niet rendabel was. Ziekenhuizen betalen geen btw. Een pps moet hierdoor altijd een besparing opleveren van ten minste 19 proc ent.

Zorghotel

Z iekenhuisdirecteur Bunnik verwacht op de kosten te kunnen besparen door in het nieuw nog te bouwen ziekenhuis kamers te maken voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en kamers voor mensen die minder medische begeleiding vragen. “Op die manier kun je alleen al veel geld besparen op dure installaties omdat die niet in alle ruimtes nodig zijn. Want in het zorghotel slapen mensen een paar nachtjes en gaan dan weer naar huis.”
Bunnik benadrukt dat met name de problemen rond de btw-vrijstelling van ziekenhuizen nog uitgezocht moeten worden. “Wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan.” Desondanks wil hij over twee jaar beginnen met de bouw van het nieuwe ziekenhuiscomplex. De nieuwbouw van de zorgfaciliteiten van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis is onderdeel van een grotere verbouwingsoperatie op het terrein van de zorginstelling.
De toezichthouder van huisvesting in de zorg, het College Bouw Zorginstellingen, heeft zich altijd kritisch uitgelaten over pps. De vastgoedspecialist van het ministerie van VWS wijst er onder andere op dat het in de zorg eigenlijk niet om publiek-private maar om privaat-private samenwerkingen gaat.
Het Bouwcollege is wel optimistisch over de toepassing van constructies waarbij het ontwerp, de bouw, het onderhoud of de financiering van het gebouw aan een ander w ordt overgelaten.

Reageer op dit artikel